Dostępna w UK pożyczka pod zastaw samochodu, czyli tzw. logbook loan, wydaje się być wygodną alternatywą dla osób ze słabą historią kredytową. Pożyczający oferują pieniądze niemal każdemu, i to w bardzo szybkim czasie. Warto przyjrzeć się takim ofertom i sprawdzić, czy są tak korzystne, jak mogłoby się wydawać na pierwszy rzut oka.

Ile można pożyczyć?

Pożyczkę pod zastaw samochodu można zaciągnąć zarówno w stacjonarnym banku, jak i za pośrednictwem Internetu. Kredyty tego typu są skierowane przede wszystkim do osób, którym historia kredytowa nie pozwala na zaciągnięcie pożyczki w tradycyjny sposób. Samochód jest w tym przypadku zabezpieczeniem na wypadek zalegania ze spłatą zobowiązania. Kwota, jaką można w ten sposób pożyczyć, wynika bezpośrednio z wartości samochodu, który ma stanowić zabezpieczenie. W niektórych przypadkach banki pozwalają na zaciągnięcie kredytu będącego maksymalnie połową wartości rozpatrywanego pojazdu. W praktyce najczęściej jest to od 500 do 50 000 funtów.

Podstawą prawną upoważniającą do zaciągnięcia pożyczki pod zastaw może być dowód rejestracyjny pojazdu lub karta drogowa. Jedynym warunkiem jest brak istniejących zobowiązań finansowych związanych z danym samochodem, na przykład inne pożyczki, chociaż i w tym przypadku możliwe są odstępstwa.

Jeśli zalegasz ze spłatą

Istotą pożyczki pod zastaw samochodu jest umowa kupna-sprzedaży (bill of sale) – dodatkowy dokument podpisywany wraz z umową o kredyt. Na jego mocy bank udzielający pożyczkę staje się prawnym właścicielem pojazdu do czasu uregulowania długu. Należy pamiętać, że kredytobiorca może w tym czasie używać samochodu jak do tej pory, ponieważ jest on jedynie zabezpieczeniem dla banku. W Wielkiej Brytanii w większości przypadków okres spłaty długu wynosi 78 tygodni, jednak ten termin może być skrócony. W przypadku zalegania ze spłatą bank udzielający pożyczki najpierw wysyła ostrzeżenie, a jeśli po 14 dniach nie uzyska odpowiedzi, ma prawo do odbioru należności w postaci zastawionego samochodu. Umowa kupna-sprzedaży jest dokumentem prawnym upoważniającym instytucję do przejęcia pojazdu, dlatego nie jest konieczne przedstawienie dodatkowego nakazu sądowego. W sytuacji, kiedy zalegasz ze spłatą kilku rat z kolei, bank może sprzedać samochód. Jeśli uzyskana cena okaże się niższa od wartości zobowiązania, będziesz musiał pokryć różnicę z własnej kieszeni. Z tego powodu ważne jest, żeby nie dopuścić do odbioru przez bank pojazdu. W przypadku kłopotów ze spłatą zobowiązania warto zasięgnąć porady specjalistów do spraw finansów, zamiast ignorowania problemu.

Rzeczywisty koszt pożyczki

Odsetki przy pożyczce pod zastaw samochodu zazwyczaj są znacznie wyższe niż w przypadku tradycyjnego kredytu. Może wynikać to ze stosunkowo małej ilości wymagań, które należy spełnić, żeby ją otrzymać. Roczna stawka oprocentowania osiąga w tym przypadku poziom 400% lub więcej. Tak wysokie odsetki sprawiają, że przy kredycie na 78 tygodni w kwocie 1500 funtów trzeba będzie oddać aż 4250 funtów. Banki często wymagają wpłacania rat pożyczki co tydzień, a nie co miesiąc, co utrudnia śledzenie naliczanych odsetek. Dodatkowo, w przypadku wcześniejszej spłaty należności, istnieje możliwość naliczenia przez kredytobiorcę specjalnych opłat.

Pożyczka pod zastaw niesie ze sobą duże ryzyko strat. Przed zdecydowaniem się na nią warto dokładnie zapoznać się ze wszystkimi dostępnymi ofertami kredytów i wybrać ofertę, która okaże się najodpowiedniejsza.