W ciągu ostatnich miesięcy sytuacja gospodarcza w Wielkiej Brytanii uległa wielu poważnym zmianom. Główną z ich przyczyn był Brexit, który przyczynił się do wzrostu inflacji i destabilizacji sytuacji politycznej kraju. Obecny san gospodarki negatywnie odbija się na życiu i zarobkach mieszkańców UK. 

Pozorne podwyżki

W ostatnich miesiącach specjaliści do spraw finansów zaobserwowali w Wielkiej Brytanii najszybszy wzrost płac od 2015 roku. Był on po części spowodowany Brexitem, za sprawą którego pracodawcy mieli coraz większy problem ze znalezieniem odpowiedniej liczby pracowników do obsadzenia wszystkich stanowisk. Z tego powodu sytuacja na rynku pracy zaczęła wymagać coraz częstszego wprowadzania podwyżek w celu walki o pracownika. Odnotowany wzrost płac według badań organizacji skupiającej pośredników pracy Recruitment and Employment Confederation (REC) był najwyższy w czerwcu tego roku. Mimo pozytywnych statystyk,  sytuacja finansowa przeciętnego mieszkańca Wielkiej Brytanii wcale nie uległa zmianie na lepsze. Pod uwagę należy wziąć pogłębiającą się inflację, która wpływa na znaczne podwyższenie kosztów życia w UK w stosunku do sytuacji sprzed kilku lat. Dla przykładu, w niektórych rejonach Wielkiej Brytanii w 2007 roku średnie roczne zarobki wynosiły 24 990 funtów, a obecnie jest to około 30 382 funtów. Pomimo widocznej podwyżki, po uwzględnieniu kosztów utrzymania kiedyś i dziś, realna płaca została zredukowana o około 4,5%. Badania pokazują, że obecnie w Wielkiej Brytanii łączny realny dochód jest średnio o 9% mniejszy, niż miało to miejsce kilka lat temu, jeśli brane są pod uwagę skutki inflacji.

Minimalne roczne wynagrodzenie

Organizacja Joseph Rowntree Foundation przeprowadziła badania nad wysokością rocznych zarobków, które pozwoliłyby na utrzymanie się w UK na dobrym poziomie, a wyniki zostały opublikowane na oficjalnej stronie fundacji. Badanie ma na celu pokazanie, ile powinna zarabiać rodzina w zależności od ilości jej członków oraz jak ta kwota zmieniła się w stosunku do ubiegłego roku. Przykładowo, gospodarstwo domowe składające się z dwojga rodziców oraz dwojga dzieci powinno mieć łączny dochód roczny wynoszący 40 800 funtów. Kwota została wyliczona na podstawie wszystkich wydatków, jakie obciążają budżet w ciągu roku, na przykład koszt dojazdu dzieci do szkoły, dodatkowych lekcji czy kwoty przeznaczone na prezenty świąteczne. Zarobki potrzebne do życia na dobrym poziomie w innych modelach rodziny również zostały oszacowane. Osoba mieszkająca samotnie powinna zarabiać około 17 900 funtów rocznie, natomiast samotny rodzic z dzieckiem – minimum 25 900 funtów. Opublikowany przez Joseph Rowntree Foundation raport przedstawia również trudną sytuację osób utrzymujących się głównie z zasiłków i zarabiających płacę minimalną.

Wyraźnie określone wysokości zarobków potrzebne do życia na odpowiednim poziomie pozwalają mieszkańcom Wielkiej Brytanii na porównanie ich z własnym wynagrodzeniem. Statystyki jednak nie są optymistyczne i pokazują, że pomimo podwyżek wiele rodzin w ciągu ostatniego roku musiało obniżyć standard życia ze względu na wciąż wzrastające koszty utrzymania.