Jeżeli zostałeś zwolniony z pracy z powodu choroby, być może było to niezgodne z prawem. Warto skontaktować się z doświadczonym doradca do spraw zatrudnienia, aby przeanalizować sytuację.

Zwolnienie z pracy w UK

Zwolnienie z pracy w konsekwencji nieobecności spowodowanej chorobą.

Jeżeli zostaniesz zwolniony z pracy podczas otrzymywania SSP, pracodawca zobowiązany jest do przekazania Ci formularza SSP1. Tłumaczy to, dlaczego pracownik po zwolnieniu nie otrzymuje już zasiłku SSP od swojego pracodawcy.

Po otrzymaniu formularza powinieneś go wypełnić i złożyć w lokalnym biurze ds. zasiłków, w celu ubiegania się o zasiłek ESA lub też o zasiłek dla osób o niskich dochodach, zwany income support.

Jeżeli uważasz, że zostałeś zwolniony z powodu choroby lub dlatego, że poprosiłeś o SSP, możesz wnieść pozew do kolegium ds. pracy – employment tribunal. Pamiętaj, że w takiej sytuacji powinieneś niezwłocznie porozmawiać z doświadczonym doradcą ds. zatrudnienia.

Szczegółowe informacje znajdują się poniżej.

Zwolnienie z pracy z powodu niepełnosprawności pracownika.

Jeżeli jesteś niepełnosprawny i Twój pracodawca zwolni Cię z powodu nieobecności w pracy, spowodowanej twoją niepełnosprawnością, może to oznaczać, że łamie on prawo.

W takiej sytuacji możesz wystąpić z powództwem do employment tribunal za nieuczciwe traktowanie z powodu niepełnosprawności (dyskryminacja ze względu na niepełnosprawność). Najpierw jednak należy złożyć pisemną skargę na pracodawcę. Postaraj się uzyskać pomoc od doświadczonego doradcy (zobacz poniżej).

Dalsza pomoc – Citizens Advice Bureau (Biuro Porad Obywatelskich).

Biuro Porad Obywatelskich, zwane po angielsku Citizens Advice Bureau, udziela bezpłatnych, poufnych, bezstronnych i niezależnych porad na każdy temat. Aby znaleźć najbliższe Biuro Porad Obywatelskich lub Biura, które udzielają porad za pośrednictwem poczty elektronicznej, należy kliknąć na link najbliższe CAB lub wyszukać numer telefonu w książce telefonicznej pod literą C.

Ta informacja została opracowana przez National Association of Citizens Advice Bureaux (Krajowe Zrzeszenie Biur Porad Obywatelskich), funkcjonujące pod nazwą Citizens Advice. Opracowanie ma zapewniać jedynie ogólną informację i nie należy go traktować jako wyczerpującego źródła wiedzy prawnej na dany temat. Warto również zauważyć, że informacja tu zawarta odnosi się jedynie do Anglii, Walii i Szkocji. Informacja jest aktualizowana co miesiąc. Data ostatniej aktualizacji: 10 maja 2011 r. Jeżeli od otrzymania tej informacji upłynęło więcej czasu, należy skontaktować się z miejscowym Biurem Porad Obywatelskich, aby sprawdzić, czy nadal jest poprawna. Można również odwiedzić stronę internetową www.adviceguide.org.uk i pobrać aktualną wersję.