Zimne pogody coraz bliżej, dlatego warto zapoznać się z prawami wynikającymi ze szczególnie ciężkich warunków pogodowych. Dowiedz się, jakie regulacje prawne dotyczą pracy w nadzwyczaj niskiej temperaturze i o jakie dodatki możesz się ubiegać z tytułu długotrwałych mrozów.

Praca w czasie największych mrozów

Przepisy prawne w UK nie regulują minimalnej temperatury w miejscu pracy, ponieważ jej wartość jest związana ze specyfiką wykonywanych zajęć – Workplace (Health and Safety Welfare) Regulations 1992 określają ją jedynie jako „rozsądną”. Minimalną temperaturę w miejscu pracy można jednak określić na podstawie odrębnych przepisów, w tym regulacji wydanych przez HSE, czyli Inspektorat Zdrowia i Bezpieczeństwa Pracy. Według HSE minimalna temperatura dla pracy w magazynie to 13°C, natomiast w przypadku pracy biurowej 16°C. Dodatkowo pracodawca powinien zapewnić swoim pracownikom w biurze stały dostęp do toalety oraz umywalki, więc jeśli doszło do zamarznięcia kanalizacji i korzystanie z urządzeń sanitarnych jest niemożliwe, pracownicy mogą zostać zwolnieni do domów. Przepisy HSE nie określają minimalnej temperatury podczas pracy na zewnątrz, jednak pracodawca nadal ma obowiązek dbania o bezpieczeństwo pracowników, na przykład poprzez zapewnienie odpowiednio ciepłej odzieży roboczej.

Dyrektorzy szkół mają obowiązek odwołania zajęć podczas wyjątkowo silnej śnieżycy lub mrozów, jeśli nie można ogrzać sal lekcyjnych do temperatury minimum 18°C. W takim przypadku szkoła musi poinformować rodziców dziecka o planowanym odwołaniu zajęć, a jeśli wiąże się to z koniecznością opuszczenia pracy w celu opieki nad dzieckiem w domu, rodzic może skorzystać z dependant leave.

Cold Weather Payment, czyli dopłata za niską temperaturę

Zimy w Wielkiej Brytanii są zazwyczaj łagodne, dlatego w przypadku długotrwałych mrozów obowiązuje dodatek pieniężny Cold Weather Payment, który ma na celu pokrycie kosztów związanych ze wzrostem opłat za ogrzewanie lub kupno ciepłej odzieży. Świadczenie może zostać wypłacone, jeśli w okresie od 1 listopada do 31 marca temperatura powietrza w twojej okolicy przez siedem kolejnych dni będzie niższa niż 0°C. Na podstawie kodu pocztowego na oficjalnej stronie internetowej Inspektoratu Zdrowia i Bezpieczeństwa Pracy możesz zweryfikować, czy w twojej okolicy odnotowano spadek temperatury kwalifikujący do wypłaty dodatku. Wysokość Cold Weather Payment jest stała i wynosi 25£ za każdy tydzień mrozów. Świadczenie przysługuje zazwyczaj osobom, które już korzystają z innych form pomocy, takich jak Pension Credit, Income Support, income-based Jobseeker’s Allowance oraz Support for Mortgage Interest. W przypadku osób pobierających Universal Credit, o dopłatę za niską temperaturę mogą ubiegać się osoby, które nie są zatrudnione ani samozatrudnione i mają dziecko w wieku do pięciu lat lub są niezdolne do pracy z powodu choroby lub niepełnosprawności.

Możesz otrzymać Cold Weather Payment także jeśli pobierasz income-related Employment and Support Allowance (ESA), jednak w tym przypadku kwalifikują się osoby, które dodatkowo m. in. posiadają dziecko w wieku poniżej pięciu lat, posiadają niepełnosprawne dziecko lub korzystają z Child Tax Credit. Jeśli kwalifikujesz się do przyznania Cold Weather Payment, wniosek o świadczenie powinien zostać złożony automatycznie, jednak jeśli twoja sytuacja życiowa się zmieniła, poinformuj swój oddział Jobcentre Plus. Dodatek powinien wpłynąć na konto w ciągu 14 dni od wystąpienia mrozów.

Dodatek na ogrzewanie Winter Fuel Payment

Inną formą pomocy w przypadku ekstremalnie niskich temperatur jest Winter Fuel Payment, przeznaczony głównie dla osób w podeszłym wieku. W okresie zimowym 2019/2020 o dodatek mogą wnioskować osoby urodzone przed 5 kwietnia 1954 roku, które mieszkały w Wielkiej Brytanii przez co najmniej jeden dzień w okresie tzw. qualifying week, czyli pomiędzy 16 a 22 sierpnia 2019 roku. Świadczenie nie zostanie jednak przyznane, jeśli jesteś w szpitalu od ponad roku i korzystasz z darmowej opieki medycznej, przebywałeś w zakładzie karnym podczas qualifying week lub przebywałeś w domu opieki pomiędzy 24 czerwca a 22 września 2019 i korzystasz z Pension Credit, Income Support, income-based Jobseeker’s Allowance lub income-related Employment and Support Allowance. 

Wysokość Winter Fuel Payment waha się w granicach 100£ – 300£ rocznie. Samodzielne złożenie wniosku będzie konieczne, jeśli ubiegasz się o dodatek po raz pierwszy i nie korzystasz z żadnych form pomocy pieniężnej lub dostajesz jedynie Universal Credit, Housing Benefit, Council Tax Reduction lub Child Benefit. W pozostałych przypadkach, wniosek o wypłatę świadczenia zostanie złożony automatycznie.