Kwiecień to czas wielu zmian w prawie. Niestety — większość z nich to zmiany, które spowodują, że będziemy mieć mniej pieniędzy do dyspozycji. Zmieniły się na przykład zasady przyznawania zasiłku Child Tax Credit. 

Czym jest Child Tax Credit?

Child Tax Credit to zasiłek wypłacany zarówno tym rodzicom, którzy pracują, jak i tym pozostającym na bezrobociu. Child Tax Credit jest przyznawany na podstawie zarobków, a jego wysokość zależy od tego, ile członków liczy rodzina oraz szczególnych warunków waszego życia, np. posiadania dziecka niepełnosprawnego.

Zasiłek jest przyznawany nawet jeśli nigdy nie opłacaliśmy składek ubezpieczenia National Insurance. Co więcej, jeśli występujemy o inne zasiłki typu Income Based Benefits, przyznane pieniądze nie liczą się jako nasz przychód.

Co się zmieniło?

O tym, że zmiany są nieuniknione, wiedzieliśmy już od 2015 roku, kiedy George Osborne poinformował, że w 2017 roku czeka nas reforma zasad przyznawania Child Tax Credit. Zgodnie z nowymi regulacjami od 6 kwietnia 2017 roku zasiłek w wysokości 2 780 funtów rocznie rodzice pobierać będą mogli maksymalnie na dwoje dzieci. Dotychczas nie było limitu i zasiłek wypłacany był na każde dziecko.

Kogo dotyczą zmiany?

Warto zaznaczyć, że zmiany dotyczą tylko dzieci urodzonych po 6 kwietnia 2017 roku. Rodzice, którzy posiadają troje lub więcej dzieci, które przyszły na świat przed tą datą, nadal będą uprawnieni do pobierania zasiłku na każde z tych dzieci. Jeśli jednak posiadają oni dwoje dzieci, a trzecie urodzi się po 6 kwietnia 2017 roku, nie będą do tego uprawnieni.

Kogo zmiany nie dotkną?

Niektóre rodziny nie będą dotknięte wprowadzonymi zmianami. Dotyczy to na przykład rodziców, którym urodzą się bliźnięta, trojaki, itd. W takiej sytuacji na każde z tych dzieci wypłacany będzie zasiłek Child Tax Credit, nawet jeśli w rodzinie są już dzieci.

Rodzice dzieci adoptowanych i niepełnosprawnych także beda mogli liczyć na wsparcie. Tak samo jak matki, które urodzą dziecko poczęte w wyniku gwałtu, o ile będą w stanie udowodnić, że jest to dziecko gwałciciela. Tutaj pojawiają się kontrowersje wynikające z tego, że gwałt, a tym bardziej decyzja o urodzeniu dziecka pochodzącego z gwałtu, to dla kobity bardzo trudne sprawy. Konieczność udowodnienia, że dziecko poczęte zostało właśnie w ten sposób, może przysporzyć dodatkowego cierpienia.

Czy to wszystko?

Ograniczenie liczby dzieci, na które rodzice pobierać mogą zasiłek, to nie wszystkie zmiany. Władze zlikwidowały również dodatkowe 545 funtów na pierwsze dziecko w rodzinie. Wsparcie tego rzędu otrzymają tylko rodzice, których dzieci przyszły na świat przed 6 kwietnia 2017 roku.

Kontrowersje

Wokół zmian pojawiło się wiele kontrowersji. Obcięcie zasiłku dotknie bowiem w sposób poważny wiele rodzin w całej Wielkiej Brytanii. Eksperci z brytyjskich instytucji badawczych, w tym Child Poverty Action Group oraz Institute for Public Policy Research, ostrzegają, że z powodu zmian nawet 200 tys. dzieci w całej Wielkiej Brytanii może być narażone na życie poniżej progu ubóstwa!

Na trudną sytuacją finansową narażone będą szczególnie rodziny, w których przychody są bardzo niskie, a dodatkowo tylko jedna osoba jest czynna zawodowo. Jeśli jedyny żywiciel rodziny straci pracę, sytuacja może stać się poważna.