Pracownicy placówek detalicznych podlegają dodatkowym zasadom. Wykonują zawody, które polegają na pobieraniu opłat dla pracodawcy w zamian za towary i usługi.

Dozwolone potrącenia z wypłaty w UK

Do pracowników placówek detalicznych zaliczają się na przykład pracownicy sklepów, banków, oszczędnościowych kas mieszkaniowych, stacji benzynowych, kelnerzy, kontrolerzy biletów w autobusie lub dozorcy parkingów.

W przypadku niedoborów towarowych lub kasowych spowodowanych na przykład kradzieżą dokonaną przez pracownika lub klienta, pracodawca może w niektórych okolicznościach potrącić pracownikowi pewną kwotę z wynagrodzenia. Pracodawca musi dokonać potrącenia w ciągu roku od wykazania straty i pisemnie wyjaśnić powody odliczenia.

Potrącenie nie może przekroczyć 10% wynagrodzenia brutto pracownika (czyli wynagrodzenia przed opodatkowaniem) w jednym dniu wypłaty. Jeżeli do spłaty kwalifikuje się większa kwota pieniędzy, pracodawca może przenieść różnicę na kolejny dzień wypłaty, ale nigdy w jednym dniu wypłaty nie może odliczyć więcej niż 10%.

Pracodawca może kontynuować tę praktykę do momentu całkowitej spłaty wymaganej kwoty.

Jeżeli pracownik odchodzi z pracy, pracodawca może potrącić z końcowego wynagrodzenia całą wymaganą kwotę. W takiej sytuacji pracownik powinien niezwłocznie porozmawiać z doświadczonym doradcą

Ta informacja została opracowana przez National Association of Citizens Advice Bureaux (Krajowe Zrzeszenie Biur Porad Obywatelskich), funkcjonujące pod nazwą Citizens Advice. Opracowanie ma zapewniać jedynie ogólną informację i nie należy go traktować jako wyczerpującego źródła wiedzy prawnej na dany temat. Warto również zauważyć, że informacja tu zawarta odnosi się jedynie do Anglii, Walii i Szkocji. Informacja jest aktualizowana co miesiąc. Data ostatniej aktualizacji: 10 maja 2011 r. Jeżeli od otrzymania tej informacji upłynęło więcej czasu, należy skontaktować się z miejscowym Biurem Porad Obywatelskich, aby sprawdzić, czy nadal jest poprawna. Można również odwiedzić stronę internetową www.adviceguide.org.uk i pobrać aktualną wersję.