Jeżeli uważasz, że pracodawca zatrzymał Twoje wynagrodzenie niesłusznie, powinieneś w pierwszej kolejności spróbować rozwiązać problem w rozmowie z pracodawcą.

Pracodawca zatrzymuje wypłatę

Możesz poprosić o pomoc przedstawiciela związków zawodowych lub doświadczonego doradcę. Powinieneś upewnić się, czy masz szczegółowy odcinek wypłaty, na którym pokazano sposób obliczania wynagrodzenia i dokonane odliczenia.

Masz prawo otrzymać szczegółowy odcinek wynagrodzenia, dlatego też jeżeli pracodawca takiego nie przedstawił, należy go o to poprosić.

Jeżeli rozmowa z pracodawcą nie przynosi zamierzonego rezultatu, należy wnieść pisemne zażalenie, szczegółowo motywując skargę. Pismo należy podpisać, opatrzyć datą i zachować kopię.

Należy zrobić to niezwłocznie po tym, jak pracodawca zatrzymał wynagrodzenie. Jeżeli sprawa wymaga podjęcia dalszych kroków prawnych, pracownik może wystąpić z powództwem do sądu pracy.

Aby to uczynić, zwróć się o pomoc do doświadczonego doradcy. Pozwy do sądu pracy należy zwyczajowo wnosić w okresie do trzech miesięcy. Okres ten liczy się od momentu dokonania odliczenia. Sąd pracy może nakazać pracodawcy:

  • wypłatę pełnej sumy jaka potrącona została z wynagrodzenia pracownika, jaka nie powinna zostać potrącona, lub
  • jeżeli pracodawca potrącił z wynagrodzenia pracownika zbyt wysoką sumę, zwrot różnicy.
  • jeżeli pracodawca Cię zwolnił, ponieważ próbowałeś odzyskać niesłusznie zatrzymane wynagrodzenie, możesz wnieść pozew do sądu pracy w związku z niesprawiedliwym zwolnieniem z pracy.

Prosimy mieć na uwadze, że w określonych okolicznościach nie ma możliwości wystąpienia z powództwem do sądu pracy. W takim przypadku istnieje możliwość zaskarżenia pracodawcy z tytułu poniesionych strat lub załamania warunków zatrudnienia. Aby to uczynić, zwróć się o pomoc do doświadczonego doradcy.

Ta informacja została opracowana przez National Association of Citizens Advice Bureaux (Krajowe Zrzeszenie Biur Porad Obywatelskich), funkcjonujące pod nazwą Citizens Advice. Opracowanie ma zapewniać jedynie ogólną informację i nie należy go traktować jako wyczerpującego źródła wiedzy prawnej na dany temat. Warto również zauważyć, że informacja tu zawarta odnosi się jedynie do Anglii, Walii i Szkocji. Informacja jest aktualizowana co miesiąc. Data ostatniej aktualizacji: 10 maja 2011 r. Jeżeli od otrzymania tej informacji upłynęło więcej czasu, należy skontaktować się z miejscowym Biurem Porad Obywatelskich, aby sprawdzić, czy nadal jest poprawna. Można również odwiedzić stronę internetową www.adviceguide.org.uk i pobrać aktualną wersję.