W 1861 rząd utworzył Pocztową Kasę Oszczędności zwaną Post Office Savings Bank – prosty system, który starał się zachęcić zwykłych pracowników najemnych, do oszczędzania na przyszłość. Program miał dwa cele: aby pomóc ludziom oszczędzać w bezpieczny sposób i zapewnić środki dla Skarbu Państwa.

Oszczędności w National Savings

Bezpieczne oszczędzanie.

Oszczędności z NS&I są w 100% objęte ochroną rządową. Do dziś National Savings jest najbezpieczniejszym miejscem do oszczędzania i inwestowania. W tym celu oferuje inwestorom szeroki zakres kont i obligacji wraz z gwarancją odzyskania pieniędzy bez względu na to co się dzieje. Niektóre konta oferują zwroty wolne od podatku, inne płacą odsetki brutto, ale oszczędzający muszą je zadeklarować w swoim zeznaniu podatkowym, natomiast obligacje o stałej stawce (fixed rate savings bonds) wypłacają odsetki po odliczeniu 20% podatku, który nie może być odzyskany.

Łatwy dostęp.

Oszczedzający w wieku 11 lat i powyżej mogą otworzyć konto oszczędnościowe z łatwym dostępem z minimalną kwotą £100. Jest to najbardziej podstawowe konto i zastępuje zwykłe konto zwane Ordinary Account. Klienci mogą wpłacać i wypłacać pieniądze kiedy tylko chcą, tak długo jak na koncie jest co najmniej £100. Pieniądze mogą być wpłacone w dowolnym Urzędzie Pocztowym lub przelewem z konta bankowego, a wypłaty mogą być dokonywane w Urzędach Pocztowych lub bankomatach Link. Bankowość telefoniczna jest rownież dostępna. Konto oferuje stopy procentowe zwane tiered interest rates, które nie są szczególnie konkurencyjne.

Certyfikaty oszczędnościowe (Savings certificates).

Oferują one zyski wolne od podatku, ale muszą być przechowywane przez cały okres ich trwania, w przeciwnym razie pojawi się niższe oprocentowanie. Indeksowane certyfikaty (Index-linked certificates) zapewniają zabezpieczenie przed inflacją, oferując gwarantowane oprocentowanie powyżej wskaźnika cen detalicznych (Retail Prices Index) w ciągu od dwóch do pięciu lat. Na przykład, jeśli gwarantowana stawka wynosi 2%, a stopa wzrostu w RPI wynosiła 5% w ciągu pięciu lat, certyfikat zwróci 7%. Są one idealne dla podatników, którzy płacą wyższe podatki i chcą chronić swoje pieniądze przed inflacją.

Certyfikaty ze stałym oprocentowaniem oszczędności – Fixed-interest savings certificates, mają gwarantowaną stopę zwrotu po upływie dwóch lub pięciu lat. Po tym czasie można otrzymać wolny od podatku zwrot, nadal posiadać certyfikaty lub reinwestować zyski. Są one idealne dla podatników płacących wyższą stawkę, którzy chcą chronić swoje pieniądze od opodatkowania, ale chcą jednocześnie z wyprzedzeniem wiedzieć, jaką kwotę otrzymają.

Obligacje kapitałowe (Capital bonds).

Są to inwestycje o stałym oprocentowaniu, które zapewniają gwarantowane oprocentowanie pod warunkiem, że są przechowywane przez co najmniej pięć lat. Są one przeznaczone dla oszczędzających, którzy chcą wiedzieć, jaki będzie zwrot ich inwestycji, i którzy mogą sobie pozwolić na ulokowanie pieniędzy na okres pięciu lat bez żadnych wypłat.

Obligacje przychodowe (income bonds).

Obligacji przychodowe przynoszą regularny miesięczny dochód i podobnie jak obligacje kapitałowe, odsetki są wypłacane brutto, jednak są one opodatkowane. Oprocentowanie jest zmienne, a obligacje te przeznaczone są dla osób, które chcą wygenerować dochód z oszczędności, ale chcą również wiedzieć, że ich kapitał jest bezpieczny.

Obligacje oszczędnościowe o stałej stopie procentowej (Fixed-rate savings bonds).

Obligacje oszczędnościowe o stałej stopie procentowej mogą być wybrane na okres sześciu miesięcy, roku, 18 miesięcy lub 3 lat. Odsetki ustala się na początku oszczędzania i są wypłacane po odliczeniu 20% podatku od oszczędności, więc te obligacje nie są idealne dla nie-podatników. Są one przeznaczone dla osób chcących zbudować kapitał, ale nie ma tutaj opcji miesięcznego dochodu z niższym oprocentowaniem.

Dziecięce obligacje – Children’s bonus bonds.

Obligacje te pozwalają każdemu kto ma ponad 16 lat oszczędzać dla osób mających poniżej 16 lat. Dotyczy to kwot do £1000 funtów ze stopami procentowymi ustalonymi na pięć lat i odsetkami wolnymi od podatku, jeżeli obligacje nie bedą ruszane przez okres pięciu lat.

Obligacje Premium bonds.

Każdego miesiąca Ernie, Electronic Random Number Indicator Equipment, losuje jednego z pośród 23 milionów posiadaczy obligacji premium. Nagrodą jest pół miliona funtów. Obligacje Premium to zdecydowanie najlepiej sprzedający się produkt National Savings, a każdego miesiąca, jeden z obligatariuszy staje się milionerem.