Jeśli przebywasz na urlopie i zachorujesz w takim stopniu, że mógłbyś/mogłabyś znaleźć się na zwolnieniu chorobowym z pracy, możesz zwrócić się do swojego pracodawcy o uznanie Twojego czasu nieobecności w pracy jako zwolnienie chorobowe, nie zaś urlop.

Choroba podczas urlopu w pracy

Możesz następnie poprosić pracodawcę o dodatkowy okres wolnego za czas, kiedy byłeś/aś nieobecny/a z powodu choroby. Jeśli jednak chcesz potraktować swój okres nieobecności w pracy jako zwolnienie chorobowe, nie zaś urlop, Twój pracodawca może wypłacić Ci wynagrodzenie chorobowe zamiast urlopowego. Wynagrodzenie za okres choroby

może być niższe od normalnego poziomu wynagrodzenia. Twoja umowa o pracę powinna zawierać informacje o tym, jak i kiedy powinieneś/powinnaś poinformować swojego pracodawcę o swojej chorobie, oraz o tym, jakiego zaświadczenia na to będzie on potrzebować.

Dalsza pomoc – Citizens Advice Bureau (Biuro Porad Obywatelskich)

Biuro Porad Obywatelskich, zwane po angielsku Citizens Advice Bureau, udziela bezpłatnych, poufnych, bezstronnych i niezależnych porad na każdy temat. Aby znaleźć najbliższe Biuro Porad Obywatelskich lub Biura, które udzielają porad za pośrednictwem poczty elektronicznej, należy kliknąć na link najbliższe CAB lub wyszukać numer telefonu w książce telefonicznej pod literą C.

Ta informacja została opracowana przez National Association of Citizens Advice Bureaux (Krajowe Zrzeszenie Biur Porad Obywatelskich), funkcjonujące pod nazwą Citizens Advice. Opracowanie ma zapewniać jedynie ogólną informację i nie należy go traktować jako wyczerpującego źródła wiedzy prawnej na dany temat. Warto również zauważyć, że informacja tu zawarta odnosi się jedynie do Anglii, Walii i Szkocji. Informacja jest aktualizowana co miesiąc. Data ostatniej aktualizacji: 10 maja 2011 r. Jeżeli od otrzymania tej informacji upłynęło więcej czasu, należy skontaktować się z miejscowym Biurem Porad Obywatelskich, aby sprawdzić, czy nadal jest poprawna. Można również odwiedzić stronę internetową www.adviceguide.org.uk i pobrać aktualną wersję.