Jeżeli uważasz, że powinieneś otrzymywać SSP, jednak Twój pracodawca nie chce go zapłacić, powinien przekazać Ci swoje oświadczenie na formularzu SSP1, podając tam powody swojej odmowy.

chorobowe

Wspomniany formularz powinien zostać użyty jako podanie o przyznanie zasiłku dla osób, którym stan zdrowia nie pozwala na podjęcie zatrudnienia Employment and Support Allowance (ESA).; pracownik powinien również zaznaczyć w tym formularzu, że pragnie, aby HMRC przeanalizowała jego prawa do otrzymywania SSP. Formularz należy przesłać do lokalnego oddziału Department for Work and Pensions (DWP – Ministerstwa Pracy oraz Świadczeń Emerytalnych i Rentowych ).

Jeżeli DWP będzie miało wątpliwości, czy przysługuje Ci zasiłek SSP, kopia otrzymanego od Ciebie formularza zostanie przesłana do Krajowego Biura Składek Ubezpieczeniowych Urzędu Podatkowego (HMRC’s national insurance contributions office). Aby się bardziej zabezpieczyć, powinieneś również przesłać kopię wypełnionego przez Ciebie formularza do lokalnego biura składek ubezpieczeniowych (adres otrzymasz w każdym z lokalnych biur HMRC).

Jeżeli Twój pracodawca odmawia wydania Ci formularza SSP1, powinieneś złożyć pisemne podanie o wydanie odpowiedniej decyzji do lokalnego biura składek ubezpieczeniowych oraz ubiegać się o przyznanie Employment and Support Allowance od DWP. Decyzja wydana przez HMRC jest prawnie wiążąca dla Twojego pracodawcy. Zarówno pracownik, jak i pracodawca mają prawo odwołania się od podjętej decyzji.

Jeżeli przysługuje Ci zasiłek SSP, a buy cheap viagra Twój pracodawca odmawia jego płacenia, możesz wystąpić o odszkodowanie za bezprawne potrącenia z wynagrodzenia do kolegium ds. zatrudnienia. Jednak najpierw należy złożyć pisemną skargę na pracodawcę. Pracodawca, który wielokrotnie nie płaci swojemu pracownikowi zasiłku SSP, może zostać ukarany grzywną przez HMRC.

Dalsza pomoc – Citizens Advice Bureau (Biuro Porad Obywatelskich)

Biuro Porad Obywatelskich, zwane po angielsku Citizens Advice Bureau, udziela bezpłatnych, poufnych, bezstronnych i niezależnych porad na każdy temat. Aby znaleźć najbliższe Biuro Porad Obywatelskich lub Biura, które udzielają porad za pośrednictwem poczty elektronicznej, należy kliknąć na link najbliższe CAB lub wyszukać numer telefonu w książce telefonicznej pod literą C.