W 2015 roku rząd UK wprowadził Marriage Tax Allowance – prawo umożliwiające przeniesienie części swojej kwoty wolnej od podatku na małżonka lub formalnego partnera, który zarabia więcej. Sprawdź, ile zwrotu podatku możesz zyskać w ciągu roku korzystając z tego przepisu.

Kto może skorzystać z przepisu?

Według szacunków, ponad milion par w Wielkiej Brytanii wciąż nie korzysta z ulg podatkowych, które przysługują im z tytułu Marriage Tax Allowance i traci w ten sposób szansę na zyskanie dodatkowych pieniędzy, które należą się im za pracę. Wprowadzony w 2015 roku przepis dotyczy tylko par będących w związkach małżeńskich lub partnerskich, czyli takich, które prowadzą wspólne rozliczenie podatkowe. Aby móc z niego skorzystać, poza byciem w formalnym związku należy jeszcze spełniać kilka kluczowych kryteriów. Przede wszystkim jeden z partnerów musi zarobić w ciągu roku nie więcej niż £11,850, czyli nie przekroczyć kwoty wolnej od podatku w 2018 roku (£11,500 w 2017 roku, £11,000 w 2016 roku lub £10,600 w 2015 roku), natomiast zarobki drugiego z partnerów muszą podlegać stawce podatku wynoszącej 20% i nie przekroczyć kwoty £46,350 (£45,000 w 2017 roku lub £43,000 w 2016 roku). Dodatkowo, obie osoby ubiegające się o skorzystanie z Marriage Allowance muszą być urodzone po 6 kwietnia 1935 roku (dla osób urodzonych przed tym dniem przysługują oddzielne ulgi).

O ile wszystkie powyższe kryteria są spełnione przez obie osoby, na prawo do otrzymania ulgi nie wpływa rodzaj zatrudnienia (samozatrudnienie, staż, wolontariat) lub przejście na emeryturę, a także mieszkanie za granicą – pod warunkiem rozliczania się z podatków w Wielkiej Brytanii. Ponadto w zeszłym roku rząd wprowadził uaktualnienie ustawy, które pozwala na korzystanie z ulgi osobom spełniającym kryteria, a których partner zmarł po 2015 roku.  

Na czym polega Marriage Allowance?

Od kwietnia 2015 roku partner, który zarabia mniej, ma możliwość przeniesienia 10% swojej kwoty wolnej od podatku na partnera, który zarabia więcej – bez względu na rzeczywistą wysokość zarobków, kwota przeniesiona będzie wynosić równo £1,190. W ten sposób osoba płacąca wyższy podatek zyskuje łączną kwotę £13,040 zwolnioną z podatku (podstawowa stawka £11,850 plus zyskane £1,190). Dzięki temu ma prawo uzyskać zwrot podatku w wysokości 20% zapłaconego za nadprogramowe £1,190, który w tym roku wyniesie £238. Przedstawione liczby są wartościami maksymalnymi – ostateczna wysokość zwrotu może różnić się w zależności od indywidualnej sytuacji pary i przed złożeniem wniosku należy przekalkulować, czy na pewno będzie opłacalny. W przypadku, kiedy zarobki partnera o niższej pensji wynoszą więcej, niż kwota wolna od podatku pomniejszona o przekazane 10% (czyli więcej niż £10,660), będzie musiał zapłacić podatek od nadwyżki w stawce 20%. Dla przykładu – osoba A zarabia £11,000 rocznie, a osoba B £35,000. Po przekazaniu 10% kwoty wolnej od podatku, osoba A przekracza swoją kwotę zwolnioną z podatku o £340 i musi z tego tytułu zapłacić £68 podatku, natomiast osobie B przysługuje zwrot za kwotę £1190, czyli £238. Ostatecznie, bilans jest dodatni, ponieważ pomimo dopłaty przez osobę A, para zyskuje £170. Korzystanie z Marriage Allowance jest odradzane w przypadku, kiedy zarobki obu partnerów są zbliżone – jeśli jednak różnica wynagrodzeń jest wystarczająco duża, ulga będzie korzystna.

W ramach programu istnieje możliwość odzyskania nadpłaty podatku do 4 lat wstecz – ze względu na wprowadzenie ustawy w 2015 roku, obecnie zwrot przysługuje za rok 2015 (£212), 2016 (£220), 2017 (£230) oraz 2018 (£238). Łączna maksymalna kwota, jaką można uzyskać, wynosi więc aż £900, jednak może być mniejsza.

Jak złożyć wniosek?

Wniosek będzie mógł zostać rozpatrzony tylko w przypadku, kiedy zostanie złożony przez osobę zarabiającą mniej, która wyraża chęć przekazania partnerowi części kwoty wolnej od podatku. Aplikować można online za pomocą strony internetowej HMRC (Urzędu Skarbowego i Podatkowego w Wielkiej Brytanii). Do złożenia wniosku niezbędne będzie przedstawienie numerów National Insurance obojga partnerów oraz potwierdzenia tożsamości wnioskodawcy (mogą to być na przykład 4 ostatnie cyfry konta, na które płacony jest jeden z rodzajów zasiłków: child benefit, tax credit lub emerytura, albo numer i data ważności paszportu). W przypadku aplikowania o zwrot podatku również za minione lata, należy zaznaczyć odpowiednią opcję we wniosku. Urząd poinformuje o przyjęciu wniosku przez e-mail oraz pocztą – także w przypadku, jeśli okaże się, że nie spełniasz warunków uprawniających do korzystania z Marriage Allowance. O wszelkich zmianach sytuacji osobistej, takiej jak rozwód, rozwiązanie związku partnerskiego, zmiana wysokości zarobków lub śmierć partnera należy niezwłocznie poinformować przedstawicieli urzędu.