Całkowity koszt kredytu hipotecznego to nie tylko pożyczona kwota wraz z odsetkami, ale również opłaty, które naliczają bank oraz konsultanci za świadczone usługi. Warto wiedzieć, za co dokładnie trzeba zapłacić oraz jak dużych kosztów dodatkowych należy się spodziewać.

Banki używają różnych nazw na określenie tych samych opłat, dlatego warto wiedzieć, które usługi są odpłatne. Poznanie opłat pozwoli na oszacowanie wszystkich kosztów związanych z wzięciem pożyczki. Każdy przypadek jest inny, więc dokładne ceny zależeć będą od twojej sytuacji finansowej oraz rodzaju hipoteki, o którą się ubiegasz. Dla ułatwienia wszystkie koszty związane z konkretnym kredytem umieszczane są w specjalnym dokumencie i przedstawiane klientowi przed podpisaniem umowy.

Zapoznaj się z najczęściej występującymi opłatami, które przedstawiamy poniżej.

Arrangement fee (opłata za przygotowanie pożyczki) 

Wysokość: do 2000 funtów

Czasami bank nalicza sobie dodatkową opłatę za przygotowanie kredytu hipotecznego. Jest ona ściśle związana z produktem, o który ubiega się klient. Istnieje możliwość włączenia jej do wartości kredytu, jednak taka decyzja wpłynie na wysokość odsetek oraz spłacanych rat.

Booking fee (opłata rezerwacyjna)

Wysokość: 100-250 funtów

Zazwyczaj jest naliczana za złożenie wniosku o kredyt hipoteczny, nawet jeśli ostatecznie nie zostanie on przyznany. Czasami jej koszty wliczone są w opłatę za przygotowanie pożyczki. Dokładna kwota będzie zależeć od wysokości hipoteki, o jaką się ubiegasz.

Valuation fee (opłata z tytułu wyceny nieruchomości)

Wysokość: 150-1500 funtów

Bank korzysta z usług specjalisty, który jest odpowiedzialny za wycenę wartości domu, pod zastaw którego ma udzielić kredytu hipotecznego. Ma to na celu sprawdzenie, czy nieruchomość jest warta tyle, ile wynosić będzie pożyczka. Opłata związana z wyceną wynika z wartości domu, stąd duże zróżnicowanie jej wysokości. Istnieje również możliwość dokonania wyceny przez specjalistę zatrudnionego przez ciebie – w tym przypadku bank może zrzec się dodatkowej opłaty.

Talagraphic transfer fee (opłata za transfer pieniędzy)

Wysokość: 25-50 funtów

Opłata na pokrycie kosztów wynikających z transferu pieniędzy przez bank. Zazwyczaj jest bezzwrotna, dlatego w przypadku rozwiązania umowy pieniądze nie zostaną ci zwrócone.

Mortgage account fee (opłata za prowadzenie rachunku bankowego)

Wysokość: 100-300 funtów

Naliczona przez bank dodatkowa opłata za utworzenie specjalnego rachunku długu hipotecznego, a następnie za jego utrzymanie oraz zamknięcie po ukończeniu umowy.

Higher lending fee (dodatkowa wyższa opłata za pożyczkę)

Wysokość: 1,5% wartości kredytu hipotecznego

Zazwyczaj wyższa opłata za udzielenie pożyczki naliczana jest tylko w przypadku wpłacenia niskiego depozytu. Ma ona na celu pokrycie ubezpieczenia banku na wypadek, jeśli nie będziesz mógł spłacić zobowiązania.

Early repayment fee (opłata za wcześniejszą spłatę pożyczki)

Wysokość: 1-5% wartości kwoty, która pozostała do spłacenia

Nie każdy bank ją nalicza, dlatego warto zapoznać się z wymogami poszczególnej oferty, jeśli planujesz wcześniejszą spłatę pożyczki w przyszłości. Opłata ma na celu pokrycie należności za odsetki, które bank traci w przypadku wcześniejszej spłaty części lub całości kredytu.

Exit/Closure fee (opłata za zamknięcie rachunku bankowego)

Wysokość: 75-300 funtów

Jeśli zapłaciłeś wcześniej za prowadzenie rachunku bankowego, to prawdopodobnie dodatkowe koszty nie zostaną naliczone. W przeciwnym wypadku bank pobiera opłatę za zamknięcie rachunku (także w przypadku wcześniejszej spłaty kredytu).

Mortgage broker fee (opłata dla pośrednika organizującego pożyczki hipoteczne)

Wysokość: 500 funtów

Zatrudnienie specjalisty pomagającego w znalezieniu najlepszej oferty kredytowej oraz pośredniczącego w rozmowach z bankiem nie jest obowiązkowe, jednak znacznie ułatwia proces kupna domu. Opłata za korzystanie z jego usług to średnio 500 funtów, chociaż niektórzy pośrednicy wolą wynagrodzenie będące prowizją od wartości kredytu hipotecznego.