Czy Polacy nie będą mieli możliwości otrzymać zasiłki w Wielkiej Brytanii? Rząd, jak i media wielokrotnie podejmowały temat zasiłków pobieranych przez imigrantów i ich rodziny. Wiadomym jest, że celem ich działania jest zaostrzenie kryteriów przyznawania pomocy finansowej przybyłym z terenów Unii Europejskiej. 

Zasiłki w Wielkiej Brytanii

Wielka Brytania nie jest osamotniona w swoich dzialaniach i może liczyć na poparcie innych krajów Europy Północnej. Pomimo tego, rząd jest przekonany, że Unia Europejska będzie walczyła o brak zmian i całkowite zlikwidowanie dodatowych testów, które musi przejść obcokrajowiec, aby uzyskać zasiłki w Wielkiej Brytanii. Testy te nie idą w parze z przepisami unijnymi.

Obecnie trwają konsultacje i obrady rządu nad ograniczeniem zapomóg dla imigrantów oraz wprowadzeniem bardziej rygorystycznych kryteriów przyznawania zasiłków, aby wyeliminować tzw. emigrację zasiłkową.

Ostatnie badania wykazały, że największą grupą europejskich obcokrajowców otrzymujących wsparcie finansowe są Polacy.