Każdy pracownik w UK posiada kod podatkowy, względem którego naliczany jest podatek od dochodu.

kod podatkowy w UK

Kalkulacja kodu podatkowego przebiega w czterech etapach:

Etap pierwszy:

Podsumowanie ulg podatkowych pracownika. W większości przypadków będzie to po prostu tzw. Personal Allowance i  Blind Person’s Allowance. Jednak w niektórych przypadkach mogą zostać dodane pewne koszty pracy.

Etap drugi:

Dodanie kwoty dochodu, od którego pracownik nie zapłacił podatku (np. odsetki lub w przypadku pracy w niepełnym wymiarze godzin) do opodatkowanych świadczeń pracowniczych (taxable employment benefits).

Etap trzeci:

Łączna kwota dochodu, od którego pracownik nie płaci podatku (tzw. deductions) jest odejmowana od łącznej kwoty ulg podatkowych (tax allowances). Uzyskana kwota to suma dochodu wolnego od podatku w danym roku podatkowym.

Etap czwarty:

Mówiąc najogólniej, aby uzyskać kod podatkowy wolnej od podatku kwoty dochodu,

należy uzyskaną kwotę podzielić przez 10 i dodać literkę, która pasuje do sytuacji podatnika.

Przykład – kod podatkowy 117L oznacza, że podatnik:

  • ma prawo do podstawowej ulgi (basic Personal Allowance)
  • £1.170 musi być odjęte od całego dochodu podatnika, a podatek należy zapłacić od pozostałej kwoty.

Źródło: www.hmrc.gov.uk