Przedstawiamy najczęściej spotykanie problemy i zapytania dotyczące zagadnienia zdolności kredytowej. Dowiedz się jakie one są, aby na przyszłość ich uniknąć bądź być świadomym pewnych zagrożeń. Pamiętaj, że zawsze warto mieć wgląd to swoich danych kredytowych.

zdolność kredytowa

Na stronie www.raportkredytowy.co.uk znajduje się przewodnik wyjaśniający krok po kroku darmowe sprawdzenie historii kredytowej. Jeśli jeszcze nie wiesz jaką masz zdolność kredytową, możesz ją sprawdzić w każdej chwili.


Problemy i zapytania…

Bank może wystawić negatywną opinię, jeśli ktokolwiek nieustannie „przebywa na debecie”. Wielu ludzi po prostu zapomina, że wybieranie pieniędzy i korzystanie z opcji debetu, jest najzwyklejszym porozumieniem pożyczkowym i powinno być tak samo traktowane. Jeśli posiadacz konta nie spłaci debetu w określonym terminie, sytuacja ta jest traktowana w taki sam sposób jak niespłacenie raty pożyczki.

Bardzo często zdarza się, że adres w raporcie kredytowym nie jest zgodny z aktualnym adresem zamieszkania. Występuje to w przypadku, gdy dom ma nazwę własną, numer i literkę, lub jest jednym z wielu mieszkań powstałych w wyniku przebudowy starszej nieruchomości. W powyższej sytuacji należy sprawdzić w jaki sposób lokalny urząd spisuje adresy i podążać według tego samego systemu. Bardzo prawdopodobnym jest, że banki będą używały tego samego stylu adresowania jak spisy wyborcze.

Według Experian, jeśli dana osoba nie poda przy sprawdzeniu kredytowym takiego samego adresu jaki używa poczta Royal Mail, wtedy adres na pewno nie będzie się zgadzał. W takim przypadku należy skontaktować się z Royal Mail pod numerem telefonu 0845 6011 110.

Kolejnym problemem związanym ze zdolnością kredytową może być przekonanie, że adres jest na tzw. czarnej liście. Tak nie powinno być, ponieważ w sprzeczności z ogólnym przekonaniem, nie ma czegoś takiego jak adres na czarnej liście. W 2004 roku agencje kredytowe zmieniły sposób przetwarzania danych. W przypadku jeśli ktoś z takim samym nazwiskiem mieszkał pod wskazanym adresem w przeszłości, następnym krokiem jest druga faza sprawdzenia. Warto wiedzieć, że stare informacje sprzed 1993, które wykazywały adresy, gdzie mieszkali ludzie ze słabą zdolnością kredytową, zostały zlikwidowane. Obecnie raport kredytowy jest przygotowywany przede wszystkim na podstawie imienia i nazwiska, adresu i danych bankowych. Jeśli ktokolwiek ze słabą zdolnością kredytową mieszkał pod tym samym adresem co sprawdzana osoba, fakt ten nie wpłynie na raport kredytowy tej osoby, pod warunkiem że obie osoby nie były powiązane finansowo. Jednakże, zawsze warto jest sprawdzić swoją zdolność kredytową, aby sprawdzić czy kogoś dane nie wpłynęły na nasz raport.