Bank of England powinien podnieść stopy procentowe jeszcze w tym roku, aby uniknąć widma spirali inflacyjnej, tak powiedzieli analitycy z OECD.

inflacja w UK

Jeśli celem banku pozostanie inflacja ustalona na powyżej 2%, wtedy oczekiwania inflacyjne zostaną na dobre zaimplementowane.Wynikiem tego będzie zjawisko targowania się pracowników o wyższe wypłaty, aby nadążyć za wzrostem inflacji. Są obawy, że obecny stan gospodarki może doprowadzić do bardziej długotrwałego osłabienia popytu, w szczególności w wydatkach konsumentów.

Powyższe obawy potwierdzają po części dane dotyczące wzrostu gospodarczego, które wykazały zastój w gospodarce Wielkiej Brytanii.

Bank of England utrzymywał stopy procentowe na rekordowo niskim poziomie 0,5% przez okres dłuższy niż dwa lata. Uważa się, że ożywienie gospodarcze jest zbyt słabe, by wytrzymać niedogodności, nawet gdyby inflacja utrzymała się powyżej 4,5%.

Skrytykowany Bank of England utracił nieco ze swojej wiarygodności przyznając, że 2% inflacja nie była nadrzędnym celem.

OECD zalecił, aby Bank of England zwiększył tempo „normalizacji” stóp procentowych w przyszłym roku. Organizacja spodziewa się wolnego wzrostu gospodarczego w tym roku, częściowo w wyniku cięć wydatków publicznych.

Zgodnie z danymi PKB, inwestycje biznesowe spadły o 7,15%. Spadek ten został nazwany “gromem z jasnego nieba”.