Zmiana w europejskim prawie telekomunikacyjnym, która wchodzi w życie 26 maja 2011 roku oznacza, że dostawcy usług telefonicznych muszą zaoferować swoim klientom 12-miesięczny kontrakt na telefon.

Komórka w UK

Zmiana nie dotyczy wszystkich modeli telefonicznych. Oznacza to, że umowa telefoniczna i internetowa będzie ograniczona do maksymalnie 24 miesięcy.

W ciągu ostatnich kilku lat 12-miesięczne kontrakty praktycznie zniknęły z oferty rynkowej. Większość dostawców chciało zatrzymać klientów tak długo, jak to tylko możliwe. Dłuższe umowy są stworzone przede wszystkim do pokrycia kosztów drogich telefonów typu smartphone. Jednak każdy, kto jest obecnie zobowiązany trzyletnim planem komórkowym, będzie musiał pozostać ze swoim dostawcą do końca umowy.

W ciągu ostatnich miesięcy w oczekiwaniu na wejście w życie orzeczenia, dostawcy usług telefonicznych ponowne wprowadzili 12-miesięczne umowy.

Krótsze umowy mogą wspierać konkurencję i umożliwić konsumentom zmianę dostawcy, aby łatwiej skorzystali z lepszych cen i usług.

Zmiana rozporządzenia europejskiego będzie obejmowała odszkodowania za opóźnianie przełączania numerów oraz poprawę dostępu do służb ratunkowych dla niepełnosprawnych konsumentów. Operatorzy telefonii komórkowej będą musieli dostarczyć numer telefoniczny klienta do nowego dostawcy w ciągu jednego dnia roboczego.

Ten nowy przepis został wprowadzony w kwietniu tego roku i odnosi się do wszystkich odbiorców, w tym przedsiębiorców, którzy chcą przenieść wiele numerów komórkowych w jednym czasie.

Dostawcy będą również zobowiązani do wypłaty rekompensaty, jeżeli nie będą w stanie wykonać przeniesienia numeru w ciągu jednego dnia roboczego lub jeśli jest problem z procesem transferu.