Połowa Brytyjczyków spodziewa się gorszych warunków życiowych niż obecnie mają ich rodzice po przejściu na emeryturę. Wynika to między innymi z braku nawyku oszczędzania. Miliony ludzi zarabiają zbyt mało i mają zbyt wiele wydatków, dlatego też nie oszczędzają, a nawet budują większe zadłużenie.

emerytura w UK

Pokolenie to zostało nazwane „pokoleniem strusia”. Wiemy, że bedziemy żyć dłużej niż poprzednie pokolenia, a państwo i firmy emerytalne nie będą tak wspaniałomyślne jak teraz, jednak ciągle chowamy głowę w piasek, zamiast stworzyć konkretne plany na przyszłość.

Raport z banku HSBC ostrzega: „pokolenie Brytyjczyków czeka bardzo niska emerytura, ale ludzie ignorują ten problem lub boją się odpowiedzieć na zmieniający się charakter świadczeń emerytalnych”.

HSBC przebadał 1000 pracujących Brytyjczyków i stwierdził, że 49% spodziewa się gorszej sytuacji na emeryturze w porównaniu do ich rodziców. Tylko 27% spodziewa się polepszenia warunków życiowych. 17% nie ma pojęcia jak będą płacić na emeryturę, a 21% planuje pobierać tylko państwową emeryturę. Niestety emerytura państwowa nie będzie zbyt szczodra, gdyż jej wartość będzie osiągała nieco ponad 100 funtów tygodniowo, pod warunkiem, że masz prawo do pełnej kwoty.

Raport stwierdza, że 62% pytanych „nieco” lub „bardzo” martwi się tym, jak poradzą sobie finansowo po przejściu na emeryturę.

Wielu ludzi będzie nadal musiało pracować, aby wiązać koniec z końcem. Dodatkowo wiek emerytalny będzie zwiększony do 66 lat zarówno dla mężczyzn jak i kobiet w 2020 roku. Oficjalne dane wskazują, że liczba osób pracujących po 65 roku życia wzrasta w zastraszającym tempie. W ciągu ostatniego roku, wzrosła ona o 105.000. Wielu z tych ludzi wybiera dalszą pracę, inni są natomiast do tego zmuszeni sytuacją życiową.

David Wells, szef emerytur w HSBC, powiedział: „Pojawienie się generacji strusia jest poważnym problemem. Brytyjczycy wiedzą, że muszą planować i oszczędzać na emeryturę, ale ta wiedza nie przekłada się na konkretne działania”.

„Ludzie powinni rozejrzeć sie i zdecydować, co należy dalej zrobić. Nie mogą już całkowicie polegać na państwie lub ich pracodawcy”.