Według najnowszych badań Office of National Statistics, osoby samozatrudnione stanowią aż ponad 15% całego rynku pracy w Wielkiej Brytanii – a liczba ta może jeszcze wzrosnąć, ponieważ dla niektórych zawodów jest to najkorzystniejsza forma zatrudnienia. Poznaj ukryte koszty, z którymi trzeba się liczyć, wybierając ten rodzaj pracy.

Statystycznie mniejsze zarobki

Ostatnie badania przeprowadzone przez Department of Work and Pension obalają mit, według którego osoby samozatrudnione zarabiają więcej, niż osoby pracujące na etacie. Z badań wynika, że osoby prowadzące własną działalność zarabiają średnio aż o połowę mniej rocznie – jednak różnica w dużej mierze wynika z przepracowanej mniejszej liczby godzin. Jak więc przedstawia się sytuacja, kiedy porównamy średnie zarobki godzinowe osób samozatrudnionych, które w ciągu roku przepracowały liczbę dni roboczych odpowiadającą etatowi, i tych pracujących dla kogoś? W ciągu ostatnich lat zarobki osób zatrudnionych na etacie spadły o 11% – w tym samym czasie, zarobki osób samozatrudnionych zmniejszyły się o około 25%, czyli ponad dwa razy więcej, niż u pracowników etatowych. Realne dochody osób prowadzących własną działalność są trudne do oszacowania, ponieważ należy je pomniejszyć o wszystkie koszty, które zazwyczaj ponoszą pracodawcy – zasiłek chorobowy, emerytury, urlopy i szkolenia pracowników.

Wysokie ceny ubezpieczenia

Ubezpieczenie chorobowe lub mienia używanego do pracy bywa bardzo kosztowne i części samozatrudnionych po prostu na nie nie stać. Według badań przeprowadzonych przez Scottish Widows, 9 na 10 osób prowadzących własną działalność nie posiada ubezpieczenia w razie wypadku lub poważnej choroby, w wyniku czego długoterminowa przerwa w pracy spowodowana złym stanem zdrowia może doprowadzić ich majątek do ruiny. Ze względu na wysokie stawki ubezpieczeń, przeważająca część samozatrudnionych nie jest w żaden sposób chroniona przed finansowymi skutkami zdarzeń losowych, a ponadto aż trzy czwarte z nich deklarują brak partnera biznesowego, który mógłby przejąć prowadzenie firmy w czasie nieobecności właściciela. Konsekwencje bywają dotkliwe – przedłużona przerwa w pracy może kosztować osobę prowadzącą własny biznes rocznie nawet £67,550, które nie zostaną pokryte przez Statutory Sick Pay.

Gorsze oferty kredytu

Każdy, kto ubiega się o przyznanie kredytu hipotecznego lub pożyczki na dużą kwotę, musi dostarczyć bankowi szereg dokumentów, w tym oświadczenie majątkowe. Bank sprawdza dochody i na ich podstawie podejmuje decyzję o udzieleniu kredytu. W obecnych czasach większość banków nie różnicuje ofert ze względu na rodzaj zatrudnienia i  jeśli zostanie osiągnięty odpowiedni pułap, przedstawia takie same ceny osobom samozatrudnionym oraz pracującym na etacie. Istnieje jednak pułapka – w przypadku osób samozatrudnionych wykazanie całkowitego dochodu może być trudniejsze i obłożone dodatkowymi obostrzeniami. Większość banków proponujących korzystne dla klientów oferty wymaga przedstawienia ksiąg rachunkowych firmy z dwóch ostatnich lat, więc jeśli chcesz ubiegać się o kredyt wcześniej – na przykład już po roku samozatrudnienia – pozostaje skorzystanie z ofert ograniczonej ilości banków, które będą akceptować takie poświadczenie zarobków. Wiąże się to z niekorzystnymi stawkami i wyższym oprocentowaniem, które podniesie koszty kredytu.

Niskie składki emerytalne

W Wielkiej Brytanii pracodawca ma obowiązek opłacania składek emerytalnych za każdego zatrudnionego pracownika. Dzięki temu, z pomocą odpowiednich programów rządowych, obecnie ponad połowie dorosłych osób aktywnych zawodowo udaje się odłożyć odpowiednią ilość pieniędzy na poczet emerytury. Osoby samozatrudnione nie mogą korzystać z podobnych programów i muszą na własną rękę odkładać składki na świadczenia emerytalne, co sprawia, że w ostatnich latach jedynie jedna trzecia z nich zdołała zaoszczędzić wystarczająco pieniędzy na przyszłe emerytury.

Koszty rozliczania podatku

Prowadzenie własnej działalności gospodarczej wiąże się z obowiązkiem rozliczania podatku za firmę. Osoby samozatrudnione często nie korzystają z pomocy profesjonalistów, co prowadzi do pomyłek, w wyniku czego aż 1 na 4 osoby płaci zbyt wysoki podatek. Pomimo, iż w tym roku podatkowym rząd UK wprowadził korzystne zmiany w stawkach dla osób samozatrudnionych, między innymi podniósł kwotę wolną od podatku i progi podatków Class 2 i Class 4, wcale nie musi to oznaczać większych oszczędności. Osoby, które zatrudniają pracowników, muszą liczyć się z podniesieniem minimalnej stawki godzinowej oraz koniecznością wpłacania początkowo 2%, a następnie 3% na poczet ich emerytur. Dodatkowo, negatywna zmiana czeka również osoby samozatrudnione pozyskujące pieniądze z dywidend – kwota wolna od podatku w tym wypadku spadnie z £5000 do £2000.