Na barkach każdego samozatrudnionego przedsiębiorcy spoczywa płacenie podatku dochodowego i składek na ubezpieczenie społeczne. Sprawdź, jakie stawki będą obowiązywały w przyszłym roku i jak prawidłowo rozliczyć się z fiskusem za obecny okres. 

Ile będzie wynosiła kwota wolna od podatku?

Samozatrudnionych przedsiębiorców w UK obowiązuje ta sama wysokość kwoty zwolnionej z podatku, jak w przypadku osób zatrudnionych dla pracodawcy. W przyszłym roku podatkowym ta kwota ulegnie zwiększeniu w porównaniu do roku obecnego aż o 750 funtów – z 11 850 funtów dla roku 2018/19 do 12 500 funtów dla roku 2019/20. Należy jednak pamiętać, że osoby, które posiadają status samozatrudnionych i będą się ubiegać o zwrot podatku za rok 2017/18, muszą w swoim wniosku Self Assessment uwzględnić kwotę wolną od podatku w wysokości 11 50 funtów, czyli taką, jaka obowiązywała w rozpatrywanym okresie.

Według obowiązujących przepisów, jeśli zarabiasz ponad 100 000 funtów rocznie, kwota zwolniona od podatku, wynosząca standardowo 11 850 funtów, jest zmniejszana o £1 za każdy £2 powyżej 100 000 funtów. W praktyce oznacza to, że jeśli w roku 2018/19 zarobisz 123 700 funtów, zapłacisz podatek od całej tej kwoty.

W przypadku, jeśli poza byciem samozatrudnionym przedsiębiorcą jesteś zatrudniony w innej pracy, kwota wolna od podatku będzie naliczana tylko raz. Urząd Skarbowy i Podatkowy w Wielkiej Brytanii ustala, która z wykonywanych prac jest głównym źródłem dochodów i to dla niej obowiązują ulgi podatkowe. W większości przypadków jest to ta praca, w której zarabiasz więcej, jednak można to łatwo sprawdzić porównując kody podatkowe dla obu prac. Ważniejsza praca ma kod 1185L dla roku podatkowego 2018/19 lub 1150L dla roku podatkowego 2017/18, natomiast praca dodatkowa będzie oznaczona kodem BR, D0 lub D1.

Stawki podatku dochodowego dla samozatrudnionych przedsiębiorców

Osoba samozatrudniona płaci taki sam podatek dochodowy, jak osoba zatrudniona u pracodawcy. Jego wysokość jest wyliczana na podstawie zysków, a nie całkowitego przychodu, czyli dotyczy tylko przychodu pomniejszonego o wydatki związane z prowadzeniem firmy. W roku podatkowym 2019/20 progi zmieniły się na korzyść przedsiębiorców w porównaniu do lat poprzednich. Podatek o wartości 20% przychodów trzeba będzie zapłacić dla kwot w wysokości od 12 501 funtów do 50 000  funtów. Podatek dochodowy będzie wynosił 40% dla kwot w przedziale od 50 001 funtów do 150 000 funtów, natomiast tak jak w ubiegłych latach, powyżej 150 000 funtów będzie obowiązywała stawka 40% podatku.

Wysokość składek na ubezpieczenie społeczne

Jeśli jesteś samozatrudnionym przedsiębiorcą, musisz samodzielnie opłacać składki na ubezpieczenie społeczne (National Insurance Contribution, NIC). W Wielkiej Brytanii składki dzielą się na dwie kategorie – Class 2 i Class 4, a ich wysokość zależy od zarobków w rozpatrywanym roku podatkowym. Podobnie jak w przypadku podatku dochodowego, w nadchodzącym roku progi finansowe również zmienią się na korzyść przedsiębiorców i wzrosną aż o kilkaset funtów. W roku 2019/20 składki Class 2 będą obowiązywać dla przychodów o wartości ponad 6 205 funtów rocznie i wynosić £2.95 tygodniowo, czyli £153.40 rocznie. Składki Class 4 dzielą się na dwa pułapy – niższy, czyli zarobki pomiędzy 8 424 a 46 350 funtami rocznie, dla których składka wynosi 9% przychodów oraz wyższy, czyli powyżej kwoty 46 350 funtów, dla których składka to 2% przychodów.

Istnieją doniesienia na temat planów zniesienia podatku Class 2, jednak nie nastąpi to wcześniej niż w kwietniu 2019 roku.

Terminy, których nie można przegapić

Do 31 stycznia 2019 roku można składać wnioski online w sprawie zwrotu podatku za rok 2017/18 – aby go uzyskać, należy upewnić się, że podatek wraz ze składkami na ubezpieczenie społeczne został opłacony przed upływem terminu składania wniosków.

Rok podatkowy 2019/20 rozpocznie się w sobotę 6 kwietnia 2019 roku. Do 31 października 2019 roku można składać papierowe wnioski o zwrot podatku za rok 2018/19, natomiast do 31 stycznia 2020 roku należy złożyć wniosek online w sprawie zwrotu podatku. Do tego dnia należy również opłacić podatek dochodowy oraz składki na ubezpieczenie społeczne Class 2 i Class 4. Za niedotrzymanie terminów przewidziane są kary finansowe.