Istnieją liczne sposoby na zapewnienie swoim dzieciom lepszego startu w dorosłość. Wielu rodziców decyduje się na założenie konta oszczędnościowego, które pozwoli na odłożenie pieniędzy na przyszłość. Sprawdź, jak najlepiej oszczędzać w imieniu dziecka w Wielkiej Brytanii.

Kto może oszczędzać w imieniu dziecka?

Dorośli coraz częściej decydują się na założenie specjalnych kont oszczędnościowych, lokat lub rozpoczęcie inwestycji w imieniu swoich dzieci kiedy te są jeszcze młode, żeby w ten sposób systematycznie odkładać pieniądze na ich lepszy start w dorosłe życie. Dostęp do konta zazwyczaj przysługuje wyłącznie osobie, która je utworzyła, więc dziecko nie może samo zarządzać finansami.

Warunki otworzenia konta oszczędnościowego dla dziecka różnią się w zależności od banku, jednak zazwyczaj może je założyć nie tylko rodzic lub opiekun prawny, ale też każdy członek rodziny, np. dziadkowie i bliscy krewni. Wyjątkiem są konta opierające się na udziałach lub akcjach (shares sccount, stock account) oraz Junior ISA, o których utworzenie w imieniu dziecka mogą wnioskować tylko rodzice lub opiekunowie prawni. Niektóre placówki oferują również możliwość otwarcia konta przez dzieci w wieku ponad 7 lat i współdzielenia go z rodzicami.

Instant access savings

Rodzaj konta, które gwarantuje możliwość dokonywania wpłat na konto i wypłat w dowolnym momencie bez tracenia odsetek. Konto Instant access savings będzie korzystne w przypadku, kiedy istnieje możliwość pojawienia się niezaplanowanych wydatków, które będzie trzeba pokryć natychmiast. Minusem takiego rozwiązania jest zazwyczaj stosunkowo niskie oprocentowanie.

Regular savings

Konto, które opera się na systematycznym comiesięcznym oszczędzaniu z góry ustalonych kwot. Bank zazwyczaj wyznacza limit pieniędzy, jakie można wpłacić na konto każdego miesiąca (np. 100 funtów), dlatego takie rozwiązanie będzie odpowiednie tylko w przypadku, kiedy planujesz oszczędzanie w stałym tempie. Dodatkowymi zaletami są możliwość dokonywania wypłat bez tracenia odsetek oraz możliwe wysokie oprocentowanie.

Fixed term savings

Jeśli dysponujesz kwotą, którą chcesz zachować, istnieje możliwość odłożenia pieniędzy dla dziecka na lokatę na z góry ustalony okres, który może trwać aż do 5 lat. W większości tego typu ofert oprocentowanie będzie stosunkowo wysokie i pozwoli na dość duże zyski na odsetkach, jednak nie istnieje możliwość wypłaty pieniędzy lub spieniężenia lokaty przed terminem bez ich utraty i konieczności płacenia wysokich kar.

Junior ISA

Konto oszczędnościowe dla dziecka, które jest całkowicie wolne od podatków i wyróżnia się na rynku wysokim oprocentowaniem. Wpłaty są rozliczane według roku podatkowego – w każdym rocznym okresie rozliczeniowym można dokonać wpłaty o maksymalnej wysokości nie przekraczającej kwoty zwolnionej od podatku (w roku podatkowym 2017/18 to 4128 funtów). Takie konto można otworzyć tylko dla jednego dziecka, a dokonanie wypłaty będzie możliwe dopiero po ukończeniu przez nie 18 lat, kiedy Junior ISA zmieni się w instant access ISA należące do osoby, w której imieniu zostało utworzone.

Stocks/shares

Istnieje możliwość inwestowania na giełdzie w imieniu dziecka za pomocą specjalnych kont, które opierają się na udziałach lub akcjach, np. stocks and shares Juniors ISA. W tej sytuacji można liczyć na pomnożenie zainwestowanego kapitału, jednak należy pamiętać, że jak w przypadku każdych inwestycji, występuje również ryzyko poniesienia strat.

W jaki sposób otworzyć konto?

Proces otwierania konta dla dziecka nie jest trudniejszy niż w przypadku zwykłego konta osobistego. Wniosek można złożyć w oddziale banku, na poczcie, a także online za pośrednictwem strony internetowej banku, jednak w przypadku niektórych banków z tej metody mogą korzystać jedynie osoby, które już są klientami. Następnym krokiem jest identyfikacja wnioskodawcy oraz dziecka, w imieniu którego ma działać konto. W celu weryfikacji danych konieczne będzie przedstawienie aktu urodzenia, paszportu lub poświadczenie adresu zamieszkania za pomocą bieżących rachunków za media lub .

Zazwyczaj aby otworzyć konto, konieczne będzie dokonanie pierwszej wpłaty, której wysokość może się znacznie różnić w zależności od banku – czasami będzie to symboliczny funt, a w innych przypadkach kwota do 10 000 funtów.