W UK obowiązuje kilka rodzajów zasiłków dla kobiet w ciąży, a ich wysokość różni się w zależności od rodzaju zatrudnienia lub jego braku – pieniądze są jedynie dodatkiem, który ma ułatwić start w macierzyństwo. Sprawdź, jaki zasiłek może ci przysługiwać w przypadku zajścia w ciążę.

Statutory Maternity Pay

Wysokość minimalnego wynagrodzenia dla osób pracujących, które korzystają z urlopu macierzyńskiego, jest ściśle określona w brytyjskim prawie.  Jeśli w 15 tygodniu przed terminem porodu  byłaś zatrudniona w jednym miejscu pracy przez co najmniej 26 tygodni i średnia twoich zarobków to co najmniej 116 funtów na tydzień, przysługuje ci prawo do pobierania Statutory Maternity Pay. Należy jednak pamiętać, że ten rodzaj wynagrodzenia nie dotyczy osób samozatrudnionych.

Wysokość zasiłku nie jest jednolita w całym okresie trwania urlopu macierzyńskiego i kończy się po 39 tygodniach – po upływie tego czasu pracodawca nie ma obowiązku wypłacać wynagrodzenia.

Stawki Statutory Maternity Pay na rok podatkowy 2018-19 to:

  • 90% średnich tygodniowych zarobków brutto przez pierwsze 6 tygodni urlopu
  • £18 tygodniowo lub 90% średnich tygodniowych zarobków brutto (wybrana będzie ta kwota, która okaże się niższa) przez kolejne 33 tygodni
  • urlop bezpłatny przez kolejne 13 tygodni.

Bez względu na to, czy po upływie 52 tygodni zdecydujesz się na skończenie kariery, czy na powrót do pracy, podstawowe wynagrodzenie w czasie urlopu macierzyńskiego jest bezzwrotne. W zależności od konkretnej umowy, stawki wynagrodzenia mogą by wyższe, jednak jeśli w takim przypadku nie zdecydujesz się na powrót do pacy, być może będzie trzeba oddać część dodatkowych pieniędzy.

Maternity Allowance

Maternity Allowance, czyli zasiłek macierzyński, to zasiłek wypłacany przez państwo kobietom w ciąży i nowym mamom, którym nie przysługuje Statutory Maternity Pay z powodu zbyt krótkiego stażu pracy, samozatrudnienia lub średnich tygodniowych zarobków niższych niż £116.

Wysokość zasiłku macierzyńskiego dzieli się na trzy grupy:

  • £18 tygodniowo lub 90% średnich tygodniowych zarobków brutto (wybrana będzie ta kwota, która okaże się niższa) przez 39 tygodni
  • £27 tygodniowo przez 39 tygodni
  • £27 tygodniowo przez 14 tygodni

Dodatkowo pobierając zasiłek macierzyński zyskujesz Class 1 National Insurance credits, czyli dodatek, który będzie brany pod uwagę przy wyliczaniu wysokości State Pension – państwowej emerytury.

Zasiłek wypłacany przez całe 39 tygodni mogą uzyskać osoby, które w ostatnim czasie zrezygnowały z pracy, są zatrudnione, ale nie kwalifikują się na Statutory Maternity Pay w swoim miejscu pracy lub są samozatrudnione. W tym ostatnim przypadku, żeby otrzymać zasiłek o maksymalnej wysokości, należy opłacać składki na ubezpieczenie społeczne Class 2 przez co najmniej 13 tygodni z 66 tygodni przed porodem.

Wnioski należy składać od 26 tygodnia ciąży, a wypłatę zasiłku można otrzymać najwcześniej 11 tygodni przed terminem porodu. Żeby ubiegać się o ten zasiłek na 66 tygodni przed planowanym porodem, należy dodatkowo przepracować łączenie co najmniej 26 tygodni i w ciągu dowolnych 13 z tych tygodni zarabiać co najmniej £30 tygodniowo.

Jeśli nie wykonujesz pracy zawodowej, ale pomagasz swojemu samozatrudnionemu małżonkowi w prowadzeniu biznesu bez pobierania wynagrodzenia, możesz ubiegać się o zasiłek na 14 tygodni w wysokości £27 na tydzień.

Income Support

Dla osób w trudnej sytuacji materialnej państwo przyznaje dodatkowy zasiłek, który jest przeznaczony w szczególności dla kobiet, które nie kwalifikują się do otrzymania Statutory Maternity Pay ani Maternity Allowance. Income Support można pobierać od 11 tygodnia przed terminem porodu do 15 tygodnia po narodzinach dziecka. Wysokość zasiłku jest ustalana w każdym przypadku indywidualnie, ale nie może wynosić mniej niż £57.90 tygodniowo.

O Income Support możne się ubiegać kobieta w ciąży, która ma niskie dochody lub całkowity brak dochodów, jest w wieku 16 lat i więcej, nie pracuje lub pracuje średnio mniej niż 16 godzin w tygodniu, a jej oszczędności nie przekraczają 16 000 funtów.

W przypadku, kiedy osoba ubiegająca się o zasiłek ma męża lub partnera, brane będą pod uwagę również jego zarobki. Korzystanie z pomocy Income Support będzie możliwe, jeśli partner ma niskie dochody i pracuje mniej, niż 24 godziny tygodniowo. Samotne matki mogą ubiegać się o zasiłek aż do momentu, kiedy ich dziecko skończy 5 lat, a także złożyć wniosek o inne dodatki z tytułu posiadania dziecka, jak Child Benefit oraz Child Tax Credit.