Wynajem mieszkania od osoby prywatnej w Wielkiej Brytanii może być istną drogą przez mękę. Warto poznać swoje prawa i obowiązki, żeby nie dać się oszukać!

kupić czy wynająć

Problem z wynajmem mieszkania od osoby prywatnej polega na tym, że wszelkie przepisy regulujące tę formę najmu mieszczą się w zakresie prawa cywilnego. Oznacza to, że w razie jakichkolwiek nieprawidłowości, swoich praw dochodzić możesz tylko na drodze sądowej. Policja nie pomoże ci w żaden sposób.

Zanim przejdziemy do omówienia podstawowych praw i obowiązków osób wynajmujących mieszkanie w Wielkiej Brytanii, wyjaśnijmy sobie kilka podstawowych spraw związanych z najmem:

1. Kim jest tzw. „private landlord”?

A języku angielskim mianem „private landlord” określa się osobę, która posiada mieszkanie i za opłatą, na mocy umowy najmu, udostępnia je lokatorowi lub lokatorom. Landlord nie musi być jedynym właścicielem budynku — może posiadać tylko jego część. Mieszkaniem zarządzać może osobiście lub przy pomocy wynajętego agenta.

2. Kim jest tzw. „guarantor”?

„Guarantor” to osoba, która poświadcza, że w razie gdyby wynajmujący nie płacił czynszu, przejmie jego zobowiązanie finansowe i zapłaci w jego imieniu. „Guarantor” potrzebny jest zwykle w przypadku studentów, którzy nie posiadają własnego dochodu i nie mogą zagwarantować, że zapłacą czynsz na czas.

3. Czym jest tzw. „tenancy”?

Słowo „tenancy” oznacza dosłownie czas najmu. W Wielkiej Brytanii podpisuje się umowę na czas określony (na przykład na sześć lub dwanaście miesięcy) lub umowę odnawialną (która odnawia się na przykład co tydzień lub co miesiąc).

4. Czym jest tzw. „tenancy agreement”?

To po prostu umowa najmu. Zanim podpiszesz jakikolwiek dokument, upewnij się, że jest on sporządzony w zgodzie z obowiązującym prawem i nie zawiera zapisów, które są dla ciebie krzywdzące.

Umowa powinna zawierać zapisy dotyczące sposobu płacenia czynszu, określające jego wysokość, a także twoje prawa i obowiązki.

Najemca ma prawo do:

— mieszkania w miejscu bezpiecznym i utrzymanym w dobrym stanie

— otrzymania zwrotu wpłaconej kaucji po zakończeniu okresu objętego umową najmu

— poznania danych osobowych wynajmującego (landlord nie może być anonimowy!)

— przebywania w miejscu zamieszkania (wynajmowanym mieszkaniu) bez zakłóceń ze strony wynajmującego

— zapoznania się z certyfikatem Energy Performance Certificate dotyczącym wynajmowanego mieszkania

— ochrony przed nielegalną eksmisją i zbyt wysokim czynszem najmu

— otrzymania informacji o tym, że właściciel zamierza zjawić się w mieszkaniu z przynajmniej 34-godzinnym wyprzedzeniem (nie dotyczy nagłych wypadków)

Najemca ma obowiązek:

— dbania o wynajmowany lokal

— regularnego płacenia czynszu, nawet jeśli landlord nie wykonuje ustalonych wcześniej remontów czy napraw

— regularnego płacenia rachunków i wszystkich innych opłat (zgodnie z umową najmu)

— pokrycia kosztów wszelkich napraw i remontów, które wynikają z działań (zamierzonych lub niezamierzonych) najemcy, jego gości, posiadanych przez niego zwierząt, itp.

— otrzymania zgody landlorda, jeśli zamierza podnająć mieszkanie lub jego część osobie trzeciej

— udowodnienia, jeśli zajdzie taka konieczność, że ma prawo do przebywania na terenie Wielkiej Brytanii i wynajmowania tam mieszkania