O tym, że trzeba znać swoje prawa, wynajmując mieszkanie w Wielkiej Brytanii, już pisaliśmy. Ale warto również wiedzieć, na co może pozwolić sobie landlord i jakie ma obowiązki — i nie dać mu się oszukać!

dom

O tym, jak skonstruowana będzie umowa najmu, decydujesz wspólnie z landlordem. Najem mieszkań regulowany jest przepisami prawa cywilnego, więc odpowiednio spisana umowa ma duże znaczenie, bo w razie jakichkolwiek nieprawidłowości będzie ona podstawą dochodzenia swoich praw w sądzie. Niestety, zgodnie z tym, co pisaliśmy, jeśli pojawią się problemy z landlordem, nie będziesz mógł zadzwonić po pomoc na przykład na policję.

Zanim wyjaśnimy sobie, jakie obowiązki wobec wynajmującego ma landlord, omówimy jeszcze kilka spraw związanych z najmem mieszkań w Wielkiej Brytanii.

Mam problem z zapłaceniem czynszu. Co teraz? Czy landlord ma prawo mnie wyeksmitować?

Jeśli nie będziesz płacić czynszu, właściciel może zatrzymać depozyt i wyeksmitować cię z mieszkania. Jeśli masz problemy, powiedz o nich landlordowi. Być może uda wam się wypracować rozwiązanie, które będzie korzystne dla obu stron. Pamiętaj, że landlord też nie chce szukać nowego lokatora, bo istnieje ryzyko, że przez jakiś czas nie znajdzie żadnego chętnego, tracąc w ten sposób pieniądze.

Postaraj się znaleźć pomoc finansową, na przykład w formie zasiłku mieszkaniowego (ang. housing benefit).

Czy mogę wyprowadzić się z mieszkania przed upływem okresu najmu?

Tak, ale nadal będziesz musieć płacić czynsz. Niekiedy umowy skonstruowane są w taki sposób, że obie strony mogą wypowiedzieć je przed zakończeniem okresu najmu (z zachowaniem odpowiednio długiego okresu wypowiedzenia).

Jeśli twoja umowa nie wspomina o wypowiedzeniu jej przed upływem okresu najmu, musisz porozmawiać z landlordem i zapytać, jakie masz możliwości.

Eksmisja

Jeśli złamałeś postanowienia umowy najmu lub zalegasz z czynszem, landlord ma prawo udać się do sądu i złożyć wniosek o wyeksmitowanie cię z mieszkania. Pamiętaj, że eksmisja nastąpić może tylko na drodze formalnej — w przeciwnym razie jest nielegalna.

Obowiązki landlorda

Każdy landlord ma pewne obowiązki względem wynajmującego. Do najważniejszych należą z całą pewnością:

— upewnienie się, że przebywanie w mieszkaniu jest bezpieczne dla wynajmującego

— sprawdzenie stanu instalacji gazowych i elektrycznych w mieszkaniu i załatwienie wszelkich niezbędnych certyfikatów

— sprawdzenie, czy lokator ma prawo do wynajmowania mieszkania w Anglii

— przekazanie wynajmującemu kopii dokumentu How To Rent z początkiem okresu najmu

—zainstalowanie w mieszkaniu czujników dymu i tlenku węgla

— wykupienie ubezpieczenia mieszkania

— przeprowadzenia koniecznych remontów i napraw na własny koszt, chyba że wynikają one z winy lokatora lub jego gości

— przekazania szczegółowych danych osobistych lokatorowi w ciągu 21 dni od chwili wyrażenia prośby przez wynajmującego

— zwrot pełnej kwoty depozytu wpłaconego w chwili zawierania umowy najmu, chyba że mieszkanie zostało zniszczone przez wynajmującego (wówczas pieniądze te służą jako zabezpieczenie dla landlorda)

— określenie sposobu opłacania czynszu

— upewnienie się, że czynsz pozostanie na tym samym poziomie przez cały okres trwania umowy (z wyjątkiem nieoczekiwanych, lecz uzasadnionych sytuacji).