W Wielkiej Brytanii każdy posiadacz samochodu ma obowiązek płacenia podatku car tax, który może zniszczyć twój budżet, jeśli jeszcze przed zakupem auta nie ustalisz odpowiedniej kategorii. Dowiedz się, jak naliczany jest podatek od samochodu i od czego zależy jego wysokość.

Kto musi płacić podatek

Obowiązek płacenia podatku samochodowego w UK, zwanego oficjalnie VED – Vehicle Excise Duty, dotyczy każdego auta zarejestrowanego w kraju. Oznacza to, że należy go opłacić zarówno za auto, które jest w stałym użytku, jak i takie, które jest od dawna nieużywane, ale stoi zaparkowane przy drodze publicznej. Podatek przysługuje także za samochody, które nie są trzymane na drogach publicznych, jednak w takich przypadkach można uniknąć płacenia car tax, jeśli pojazd jest czasowo wyrejestrowany i posiada świadectwo Statutory Off Road Notification (SORN). Do października 2014 roku dowodem opłacenia podatku były specjalne naklejki na szyby samochodu, które później zostały wycofane. Zmiana prawa w tym zakresie oznacza, że obecnie przy zakupie używanego samochodu podatek nie przechodzi na nabywcę, który zanim będzie mógł użyć samochodu musi sam opłacić car tax, natomiast sprzedawca otrzyma automatyczny zwrot nadpłaconego podatku.

Jak naliczany jest podatek

Wysokość podatku samochodowego w Wielkiej Brytanii zależy od dwóch czynników – wieku pojazdu oraz wielkości jego silnika lub ilości emitowanego przez niego dwutlenku węgla. Płacenie car tax można podzielić na dwa zasadnicze etapy: ‘first year rate’ oraz ‘standard rate’. W pierwszym roku od zarejestrowania pojazdu należy opłacać podatek według stawki ‘first year rate’, natomiast w kolejnych latach użytkowania pojazdu będzie obowiązywała stawka ‘standard rate’.

Wysokość podatku płaconego przez pierwszy rok po nabyciu samochodu jest ściśle związana z emisją CO2 – im więcej dwutlenku węgla emituje do atmosfery, tym wyższe będą opłaty. Z tego względu ‘first year rate’ dzieli się na 3 grupy podatkowe, które uwzględniają rok pierwszego zarejestrowania pojazdu – po 1 kwietnia 2017 roku, pomiędzy lutym 2001 roku a 1 kwietnia 2017 roku oraz przed 1 marca 2001 roku. Jeśli kupisz pojazd używany, do ustalenia grupy podatkowej musisz brać pod uwagę datę rejestracji przez pierwszego właściciela, która jest niezmienna bez względu na późniejsze rejestrowanie samochodu przez kolejnych nabywców. Dla dwóch pierwszych grup podatkowych przy wyliczaniu konkretnej stawki pod uwagę jest brana wielkość emisji dwutlenku węgla, natomiast w przypadku ostatniej grupy stawka zależy od wielkości silnika. Obecnie wynosi £160 dla samochodów z silnikami o pojemności poniżej 1549 centymetrów sześciennych oraz £265 dla samochodów o większych silnikach.

Stawki podatku obowiązujące od 1 kwietnia 2019 roku dla samochodów zarejestrowanych po 1 kwietnia 2017 roku

W kwietniu 2019 roku weszła w życie zmiana w ustawie, która nakłada jeszcze większe obciążenia finansowe na kierowców samochodów wysokoemisyjnych zarejestrowanych po 1 kwietnia 2017 roku, które nie spełniają norm RDE2.

Obecnie obowiązujące stawki w zależności od emisji CO2:

CO2 [g/km]    
0 £0
1 – 50 £10
51 – 75 £25
76 – 90 £110
91 – 100 £130
101 – 110 £150
111 – 130 £170
131 – 150 £210
151 – 170 £530
171 – 190 £855
191 – 225 £1280
226 – 255 £1815
256+ £2135

 

Właściciele samochodów z silnikiem diesla zarejestrowanych po 1 kwietnia 2018 roku muszą od kwietnia płacić podatek o jedną grupę wyższy, niż wynika z rzeczywistej wielkości emisji dwutlenku węgla. Dla samochodów hybrydowych wykorzystujących paliwa zastępcze (tax class 59) obowiązują stawki podatku z tabeli powyżej obniżone o £10.

Stawka ‘standard rate’ po pierwszym roku od zarejestrowania pojazdu wynosi obecnie £145 dla samochodów z silnikiem diesla i £135 dla samochodów hybrydowych – z obowiązku płacenia są zwolnione tylko samochody o zerowej emisji CO2.

Stawki podatku obowiązujące od 1 kwietnia 2019 roku dla samochodów zarejestrowanych po 1 marca 2001 roku i przed 1 kwietnia 2017 roku

Wysokość podatków dla samochodów zarejestrowanych w tym przedziale czasowym można ustalić za pomocą ich przynależności do grup określonych przez wielkość emisji dwutlenku węgla.

Obecnie obowiązujące stawki:

Grupa     CO2 [g/km]    
A do 100 £0
B 101 – 110 £20
C 111 – 120 £30
D 121 – 130 £125
E 131 – 140 £145
F 141 – 150 £160
G 151 – 165 £200
H 166 – 175 £235
I 176 – 185 £260
J 186 – 200 £300
K 201 – 225 £325
L 226 – 255 £555
M 256+ £570

 

Car tax dla samochodów o wartości powyżej £40 ooo

Bez zmian pozostanie obowiązek płacenia dodatkowego podatku w wysokości £320 rocznie za samochody, których wartość przekracza £40 000. Od kwietnia ta opłata dotyczy także pojazdów bezemisyjnych. Podatek jest płacony przez 5 lat po pierwszym roku od zarejestrowania samochodu i może w sumie kosztować £1600. Po szóstym roku użytkowania samochodu ponownie płaci się jedynie podstawową stawkę podatku, odpowiednią dla wieku i grupy podatkowej auta.