Z początkiem października w życie weszła ustawa Consumer Rights Act 2015, która daje nam – konsumentom – kilka nowych praw i wyjaśnia nieścisłości wynikające z dotychczasowych regulacji. Sprawdź, co się zmieniło!

 game gra

Nie daj się oszukać

Świadomy konsument zna swoje prawa. Potrafi podejmować decyzje finansowe oparte na dokładnej analizie wielu aspektów. Zdarza się jednak, że zakupiony produkt jest wadliwy. Co zrobić w takiej sytuacji? Ile czasu mamy na zwrot uszkodzonego produktu?

Dotychczas nie było także jasnych wytycznych w zakresie praw konsumenta, które dotyczyłyby produktów dostępnych w formie zdigitalizowanej. Teraz się to zmieniło.

Produkty zdigitalizowane

Ustawa definiuje te produkty następująco: „data which are produced and supplied in digital form”. Zgodnie z nowymi przepisami, możemy być niezadowoleni z nabytego przez nas produktu w formie elektronicznej – dotyczy to w szczególności przypadków, w których produkt jest niższej jakości niż było to przedstawione w ofercie lub jest uszkodzony. W takiej sytuacji konsument ma prawo do wymiany lub naprawy wadliwego pliku.

W niektórych sytuacjach konsument ma prawo zażądać zwrotu pieniędzy. Możesz tak postąpić, jeśli naprawa lub wymiana wadliwego produktu nie rozwiązuje problemu, lub jeśli zajmowałaby zbyt dużo czasu. Jeśli wymiana towaru lub jego naprawa generuje bardzo wysokie koszty, również możesz zwrócić się do sprzedawcy z prośbą o zwrot pieniędzy.

Przepisy dotyczące produktów w formie elektronicznej mają zastosowanie w przypadku plików:

  • za które zapłaciłeś pełną cenę (niezależnie od tego, czy płaciłeś gotówką czy innym towarem na zasadzie wymiany);
  • które otrzymałeś za darmo w formie gratisu dołączonego do towaru, za który zapłaciłeś (dobrym przykładem jest aplikacja niezbędna do odczytania kupionego przez ciebie pliku, która została do niego załączona przez producenta);
  • których używasz w formie demonstracyjnej (np. gra dostępna w wersji demo przez krótki okres czasu).

Warto zaznaczyć, że nowe przepisy chronią konsumenta także na wypadek uszkodzenia posiadanego przez niego sprzętu w związku z wykorzystaniem zakupionego produktu w formie zdigitalizowanej.

Czas na zwrot towaru

Dotychczas kupujący miał prawo do zwrotu wadliwego towaru, który zakupił. Ustawa nie określała jednak, w jakim czasie kupujący powinien zgłosić wadę i otrzymać zwrot pieniędzy (zazwyczaj przyjmowano, że zwroty realizuje się w czasie 3-4 tygodni od chwili zakupu). Od 1 października konsument będzie miał na to 30 dni. Uwaga! Ta zmiana nie dotyczy opisanych powyżej produktów dostarczanych w formie elektronicznej!

Zapłaciłeś za usługę i nie jesteś z niej zadowolony?

Ustawa Consumer Rights Act 2015 określa także prawa konsumenta w zakresie zwrotu pieniędzy za usługę niezgodną z umową. Oznacza to, że jeśli zapłacisz wykonawcy za usługę, lecz czas potrzebny na jej realizację będzie zbyt długi lub nie będziesz zadowolony z efektu, będziesz mieć prawo do zwrotu części pieniędzy z zapłaconej kwoty lub żądania realizacji usługi po raz kolejny w celu naprawienia szkód.

Kto zyska najwięcej

Eksperci przewidują, że grupą konsumentów, którzy zyskają najwięcej na wprowadzeniu zmian do ustawy będą gracze komputerowi, którzy zyskają możliwość otrzymania zwrotu pieniędzy, jeśli zakupiona gra nie będzie działać właściwie. Wprawdzie większość serwisów, za pośrednictwem których sprzedawano dotychczas gry, posiada własne precyzyjne reguły określające politykę zwrotów i reklamacji, to zmiana prawa na poziomie ogólnokrajowym sprawi, że sytuacja będzie jeszcze jaśniejsza, sądzą specjaliści.

Ustawodawcy mają natomiast nadzieję, że wprowadzenie nowej ustawy regulującej prawa konsumentów w Wielkiej Brytanii przyczyni się do ujednolicenia i uproszczenia przepisów w tym zakresie, zmniejszając liczbę sporów konsumenckich.

Eksperci oceniają, że pośrednim skutkiem wprowadzenia nowych przepisów w życie będzie natomiast wzmocnienie brytyjskiej gospodarki w sumie nawet o 4 miliardy funtów w ciągu najbliższych dziesięciu lat.

Treść całej ustawy Consumer Rights Act 2015 znaleźć można na stronie legislation.gov.uk.