Rodzaj umowy o wynajem (tenancy agreement) jest uzależniony od kilku czynników. Przede wszystkim ważne jest kiedy umowa została zawarta oraz czy landlord zamieszkuje posesje razem z nami.

Depozyt w UK

Jeśli umowa o wynajem została podpisana po 1997 roku, a landlord nie mieszka z nami, wtedy mamy najczęściej do czynienia z tzw. Assured Shorthold Tenancy. Jeżeli natomiast mieszkasz w tym samym domu co twój landlord, wtedy będziesz tzw. Excluded tenant.

Oznacza to, że w razie jakichkolwiek problemów będziesz miał bardzo ograniczone prawa lokatorskie. W zasadzie, najlepiej by było gdybyś skorzystał z porady doradcy np. z Citizens Advice Bureau, przed akceptacją warunków takiego wynajmu.

Zawsze przeczytaj dokładnie treść umowy wynajmu jeszcze przed jej podpisaniem. Jest to o tyle ważne, gdyż dzięki temu poznasz szczegóły swoich przyszłych obowiązków.

Pomoc materialna

Jeśli masz niskie dochody, otrzymujesz zasiłki takie jak Income Support, Jobseekers Allowance czy Tax Credits, wtedy możesz starać się o dofinansowanie do kosztów wynajmu mieszkania.

Pomimo jednak, że możesz otrzymać zasiłek zwany Housing Benefit, to pokryje on tylko część czynszu, resztę będziesz musiał pokryć z własnej kieszeni.

I wreszcie o depozycie oraz zapłacie za wynajem z góry (advance rent).

Depozyt zazwyczaj będzie zwrócony po Twojej wyprowadzce z mieszkania. Jednakże pamiętaj, że jeśli zniszczysz mieszkanie, meble czy cokolwiek innego, landlord ma prawo zatrzymać taką kwotę, która pokryje wszelkie koszty naprawy.

Nie mówimy tutaj o zwykłym niszczeniu się przedmiotów wynikającym z codziennego użytkowania tzw. Tear and wear. Nikt nie będzie oczekiwał, że mieszkanie zostanie oddane w takim samym stanie, w jakim zostało wynajęte kilka lat czy miesięcy wcześniej. Oczywiście, zmiany te nie mogą być rażące.

Sprawdź czy nie przepłacasz za gaz i prąd!

Ile może wynosić depozyt?

Kwestia ta zależy od samego landlord’a, jednak kwota żądana nie może przekroczyć dwumiesięcznego czynszu. Jeśli masz problemy z zapłatą czynszu z góry, możesz zwrócić się do Jobcentre Plus z prośbą o pożyczkę. Wsparcie to dotyczy tylko zapłaty czynszu z góry, a nie depozytu.

Czy mój depozyt jest bezpieczny?

Wszyscy landlord’owie i wszystkie agencje mieszkaniowe są zobowiązane umieścić otrzymamy depozyt na specjalnym koncie (deposit protection scheme). Działanie to ma na celu zagwarantowanie, że otrzymasz cały lub część depozytu.

Po wpłacie depozytu na konto, otrzymasz specjalny numer identyfikacyjny, dzięki któremu będziesz miał zawsze dostęp do konta online. Jedna uwaga – program depozytowy nie obejmuje wynajmu zwanego excluded. Czasami może się zdarzyć, że landlord nie wypełni powyższego obowiązku.

W takim przypadku najemca (tenant) ma prawo pozwać landlord’a do sądu. Sędzia może nakazać winnemu landlord’owi zwrot depozytu najemcy lub jego wpłatę na odpowiednie konto w ciągu 14 dni. Dodatkowo, sąd może nakazać landlord’owi zapłacić najemcy trzykrotność depozytu jako karę.

W przypadku czynszu płaconego z góry sprawa ma się nieco inaczej, ponieważ wpłacone pieniądze nie podlegają zwrotowi. Landlord może użyć tych pieniędzy jako pokrycie pierwszego lub ostatniego miesiąca wynajmu danego mieszkania.

Jeśli zdarzy ci się spóźniać z zapłatą czynszu, landlord może użyć tych pieniędzy w celu zlikwidowania zadłużenia.

Po wprowadzeniu się do nowego lokum, musisz powiadomić wiele osób i instytucji o zmianie adresu. Nie zapomnij o swoim doktorze, dentyście, pracodawcy, czy banku.