6 kwietnia 2019 roku minął ostateczny termin wprowadzenia w życie nowego prawa dotyczącego odcinków wypłat dla pracowników, które ma wprowadzić w firmach  większą przejrzystość finansową. Sprawdź, jakie nowe informacje pracodawcy będą musieli uwzględnić w payslip i na kogo najbardziej wpłyną zmiany.

Większa przejrzystość płac

W Wielkiej Brytanii obowiązuje specjalna ustawa, Payment of Wages Act 1991, która reguluje Payslip Law, czyli kwestie związane z obowiązkiem wydawania odcinka wypłaty i określa, jakie informacje muszą się w nim zawierać – między innymi wysokość wypłaty przed i po odciągnięciu podatku. Obowiązująca od 6 kwietnia tego roku poprawka uszczegóławia zawartość odcinków wypłaty, co ma na celu przede wszystkim zwiększenie przejrzystości w zasadach wypłacania wynagrodzenia za wykonaną pracę. Rząd Wielkiej Brytanii w 2018 roku przygotował projekt ustawy, która ma na celu ochronę pracowników przed nieuczciwymi praktykami ze strony pracodawców oraz zagwarantowanie płacy minimalnej każdej pracującej osobie. Poprawka do ustawy zakłada dwie duże zmiany: konieczność wydania payslip każdemu pracownikowi oraz zamieszczenie na odcinku wypłaty informacji dotyczących liczby przepracowanych godzin i godzinowej stawki wynagrodzenia. Rząd zauważył konieczność poprawy obecnej formy ustawy, ponieważ niektórzy pracodawcy wymagali od pracowników zatrudnionych na zero lub low hours contract pełnej dyspozycyjności bez żadnej gwarancji zapewnienia im wymaganego minimalnego wymiaru pracy, co było niezgodne z zasadami działania tego typu umów. Nowe prawo ma umożliwić poprawienie relacji na linii pracodawca-pracownik poprzez ograniczenie możliwości zaniżania wysokości należnej wypłaty i ukrócenie niezgodnych z prawem praktyk.

Kogo uwzględnią nowe regulacje?

Dotychczas pracodawcy mieli obowiązek wydania payslip tylko zatrudnionym u nich pracownikom kontraktowym, czyli employees – dzięki wprowadzonym zmianom ten obowiązek został rozszerzony również na osoby o statusie workers, pracujące w oparciu o umowy inne niż o pracę. Nowe odcinki wypłaty powinny więc otrzymać wszystkie osoby, które rozpoczęły pracę w UK po 6 kwietnia 2019 roku. Zmiany mają ułatwić kontrolę zarobków osobom, które nie mają stałego zatrudnienia i w danym okresie rozliczeniowym pracują przez różną liczbę godzin za różne stawki, jak na przykład pracownicy zatrudnieni w oparciu o umowy zero lub low hours contract. Dzięki wprowadzeniu poprawek do ustawy, odcinek wypłaty będzie musiał teraz otrzymać każdy pracownik, którego wynagrodzenie zależy od liczby przepracowanych godzin, a więc również pracownicy agencyjni, sezonowi oraz freelancerzy. Zmianom nie uległ jedynie punkt ustawy, który wykluczał przedstawicieli niektórych grup zawodowych z obowiązku wydania im payslip, w tym członków sił zbrojnych oraz marynarzy floty handlowej.  

“Time worked”, czyli regulacja czasu pracy

Do kwietnia tego roku payslip podawał jedynie informacje związane z kwotą wynagrodzenia – wysokość wypłaty brutto i netto oraz rodzaje i kwoty odciągniętych podatków. Po zmianach pracodawca ma dodatkowo obowiązek przedstawić “time worked”, czyli liczbę przepracowanych godzin przez pracownika, ale tylko w sytuacji, kiedy ta liczba może być różna w każdym okresie rozliczeniowym i wysokość jego pensji lub zarobków zależy od ilości przepracowanego czasu. W zależności od sytuacji, pracodawca może podać tę wartość jako sumę wszystkich przepracowanych godzin (kiedy stawka jest stała) lub jako listę pokazującą liczbę godzin i odpowiadające im różne stawki wynagrodzenia. Pomimo ogólnych wytycznych, nie w każdym przypadku nowe zasady wypełniania payslip będą oczywiste. Pracownik otrzymuje wykaz przepracowanych godzin tylko w przypadku, kiedy od nich zależy jego wynagrodzenie, dlatego z zasady ten punkt nie dotyczy osób zatrudnionych w oparciu o umowę o pracę. Może się jednak zdarzyć, że pracownik kontraktowy weźmie nadgodziny i w takim wypadku według nowych przepisów, na odcinku wypłaty będzie musiała znaleźć się liczba nadgodzin oraz stawka wypłaconego za nie wynagrodzenia. Dzięki takiemu rozwiązaniu osoby zatrudnione nie będą miały problemu w ustaleniu, czy otrzymują odpowiednią wypłatę za swoją pracę, a w przypadku kwestii spornych lub błędnie naliczonego wynagrodzenia odcinek wypłaty będzie stanowił dowód w sprawie.