Ubezpieczenie podróżne pozwala wyjechać na wakacje bez obaw o ruinę finansową w razie konieczności korzystania z opieki medycznej za granicą. Ubezpieczyciele stawiają jednak szereg warunków, które należy spełnić, aby uzyskać pełną refundację kosztów, a najważniejszym z nich jest zgłoszenie wszystkich poważnych chorób.

Dlaczego zgłoszenie zdiagnozowanych chorób jest takie ważne?

Wykupienie ubezpieczenia podróżnego nie jest obowiązkowe w przypadku wyjazdów do większości krajów, jednak jeśli już się na nie zdecydujesz, pamiętaj, żeby spełnić wszystkie warunki umowy. W przeciwnym wypadku ubezpieczyciel może odmówić wypłacenia odszkodowania lub pokrycia poniesionych kosztów, na przykład wydatków na opiekę zdrowotną za granicą – a te mogą okazać się kolosalne. Większość ubezpieczycieli w celu dobrania odpowiedniej polisy wymaga podania przez klientów w ankiecie wszystkich poważnych chorób, które zostały u nich zdiagnozowane. W przypadku wymienienia wielu schorzeń ubezpieczenie będzie prawdopodobnie kosztować więcej, ponieważ zwiększają one ryzyko korzystania z pomocy medycznej w obcym kraju, za którą musiałby zapłacić ubezpieczyciel. Pomimo, iż wykupienie polisy ubezpieczeniowej przez osobę przewlekle chorą może być droższe, zatajenie faktycznego stanu zdrowia może pociągnąć za sobą jeszcze poważniejsze konsekwencje finansowe. Polisa pokrywa tylko te przypadki, które są w niej uwzględnione i wszelkie odstępstwa od umowy mogą ją unieważnić. Dotyczy to zarówno polis podróżniczych jednorazowych, jak i rocznych – w przypadku tych drugich, jeśli choroba zostanie zdiagnozowana już po wykupieniu polisy, należy niezwłocznie poinformować o tym firmę ubezpieczeniową.

Schorzenia, które musisz zgłosić

Ogólną zasadą podczas wypełniania ankiety przy wykupie ubezpieczenia turystycznego powinno być podanie wszystkich chorób, z powodu których obecnie przyjmujemy leki lub stosujemy terapię medyczną. Należy również poinformować o tzw. pre-existing medical conditions, czyli o chorobach, które wystąpiły w określonym odstępie czasu, zazwyczaj w ciągu ostatnich dwóch lat. Najpoważniejsze schorzenia, w tym choroby kardiologiczne, układu oddechowego lub nowotwory, należy zgłaszać zawsze, bez względu na to, kiedy zakończyło się leczenie. Nie ma odgórnie ustalonej listy chorób, o których należy powiadomić ubezpieczyciela – różne firmy mogą mieć nieco inne wymagania, które należy sprawdzać indywidualnie, jednak można wyszczególnić te, które pojawiają się w ankietach najczęściej:

  • Cukrzyca typu 2 (jeśli nie upłynęły dwa lata od zdiagnozowania lub podjęcia leczenia)
  • Epilepsja (jeśli w ciągu ostatnich dwóch lat napad wymagał interwencji medycznej)
  • Astma (bez względu, kiedy została zdiagnozowana)
  • Choroba Parkinsona (jeśli nie upłynęły dwa lata od zdiagnozowania lub podjęcia leczenia)
  • Artretyzm (jeśli nie upłynęły dwa lata od zdiagnozowania lub podjęcia leczenia)
  • Nadciśnienie (bez względu, kiedy zostało zdiagnozowane)
  • Zespół stresu pourazowego PTSD i depresja (jeśli zostały zdiagnozowane przez psychiatrę lub psychologa, bez względu, kiedy zostały zdiagnozowane)
  • Zespół jelita nadwrażliwego (jeśli nie upłynęły dwa lata od zdiagnozowania lub podjęcia leczenia)
  • Nowotwór (bez względu, kiedy został zdiagnozowany)

Co w przypadku ciąży?

Większość ubezpieczycieli pokrywa koszty awaryjnej opieki medycznej osób w ciąży za granicą, ponieważ ciąża nie zalicza się do pre-existing medical condition – pod warunkiem, że ciąża nie jest zagrożona. Jeśli przed wyjazdem nastąpią komplikacje potwierdzone przez lekarza, należy zgłosić je do firmy ubezpieczeniowej, ponieważ interwencja medyczna w tym przypadku nie będzie się kwalifikowała jako nieprzewidziany wypadek i nie zostanie objęta polisą.

Większość ubezpieczycieli ustala granicę zaawansowania ciąży, po przekroczeniu której polisa przestanie obowiązywać. W większości przypadków ubezpieczenie jest ważne tylko do 29-32 tygodnia ciąży (24 tygodnia w przypadku ciąży mnogiej), jednak limit ten może się różnić w zależności od firmy, dlatego warto dokładnie zapoznać się z warunkami polisy przed jej wykupieniem. Dla dodatkowego bezpieczeństwa warto podczas podróży mieć przy sobie pisemne potwierdzenie od lekarza, które zawiera informacje na temat zaawansowania ciąży, które będzie mogło posłużyć jako dowód dla ubezpieczyciela w przypadku konieczności uzyskania refundacji leczenia.