Karta kredytowa – to karta płatnicza, której wydanie jest związane z przyznaniem limitu kredytowego przez bank. Operacje wykonane przez posiadacza karty rozliczane są w ciężar limitu.

Karta kredytowa w UK

Zwykle do wydania karty nie jest potrzebne posiadanie konta w banku wydającym kartę. Okresowo (co miesiąc lub kilka miesięcy) bank przysyła posiadaczowi karty wyciąg (zestawienie transakcji) z dokonanych operacji wraz z informacjami dotyczącymi spłaty.

Limit kredytowy związany z kartą jest zazwyczaj oprocentowany wyżej niż linie kredytowe przyznawane do rachunków bieżących/oszczędnościowo-rozliczeniowych. Z kartą kredytową związany jest okres bezodsetkowy (grace period). Oznacza to, że jeżeli posiadacz karty spłaci 100% zadłużenia wykazanego przez bank na zestawieniu transakcji to nie zapłaci odsetek od kredytu kartowego.

Budowa karty kredytowej

Karty wypukłe (embosowane) – na tej karcie jest wytłoczony numer karty kredytowej, data ważności oraz nazwa jej posiadacza. Karty wypukłe są zabezpieczone zazwyczaj paskiem magnetycznym i/lub chipem.
Karty z paskiem magnetycznym – na takiej karcie nośnikiem informacji jest pasek magnetyczny na którym zapisane są na dwóch ścieżkach informacje pozwalające na dokonanie transakcji. Na karcie kredytowej z paskiem magnetycznym nie jest zapisywany numer PIN, który służy do autoryzacji transakcji.

Karty chipowe – są to karty kredytowe z układem elektronicznym. Karty chipowe są bezpieczniejsze od kart kredytowych z paskiem magnetycznym (pod warunkiem, że posiadacz karty nie ujawni nikomu przypisanego do karty kodu PIN).

Karty hybrydowe – stanowią swoisty pomost pomiędzy kartami magnetycznymi a mikroprocesorowymi. Karty kredytowe hybrydowe są wyposażone zarówno w pasek magnetyczny jak i mikroprocesor (chip) po to, aby mogły w okresie przejściowym być akceptowane przez jak największą ilość urządzeń.

Podział kart kredytowych płatniczych ze względu na zasięg

Karty kredytowe międzynarodowe – ważne na całym świecie, w każdym punkcie handlowo-usługowym lub bankomacie oznaczonym logo danej karty.

Karty kredytowe krajowe – mogą być wykorzystywana wyłącznie w państwie, na terenie którego znajduje się bank – wydawca karty.

Karty kredytowe lokalne – funkcjonują w ramach jednego lub kilku banków bądź w ramach jednego systemu ich akceptacji, ograniczonego najczęściej do sieci sklepów tej samej firmy.

Oblicz spłatę karty kredytowej za pomocą naszego kalkulatora!

[calc id=531]

Źródło: Wikipedia.org