Council Tax jest podatkiem od nieruchomości znajdujących się na terenie Wielkiej Brytanii, pobieranym przez lokalne samorządy, County Council. Komu przysługuje zniżka od tego podatku? 

Ubezpieczenie domu w UK

Dzięki pieniądzom pochodzącym z Council Tax samorządy są w stanie pokryć takie wydatki, jak oświetlenie miasta, usługi firm dbających o czystość i porządek w mieście, wydatki związane ze strażą pożarną, wywozem śmieci itp.

Wysokość podatku uzależniona jest od wielu czynników, w tym m. in od wielkości i wartości domu, w którym mieszkasz. Wprowadzając się do nowej nieruchomości, przyjmujesz na siebie obowiązek płacenia podatku Council Tax. Powinieneś zatem czym prędzej skontaktować się z lokalnym samorządem, także w celu uzyskania informacji na temat sposobu płatności. Każdy samorząd określa, w jaki sposób mieszkańcy danego miasta płacić będą Council Tax. Niektóre urzędy oferują nawet zniżki za zapłacenie całości kwoty podatku w jednej racie. Wszystkie samorządy wystawiają i rozsyłają w kwietniu każdego roku rachunki za podatek i określają sposób, w jaki Council Tax ma być wyrównany.

Wartość nieruchomości

Wysokość podatku Council Tax zależy w dużej mierze od wartości domu podatnika. W Anglii obowiązuje system oceny wartości nieruchomości w skali od A do H, przy czym poszczególne kategorie obejmują domy o wartości:

A – do 40 000 funtów

B – od 40 000 do 52 000 funtów

C – od 52 000 do 68 000 funtów

D – od 68 000 do 88 000 funtów

E – od 88 000 do 120 000 funtów

F – od 120 000 do 160 000 funtów

G – od 160 000 do 320 000 funtów

H – ponad 320 000 funtów 

W Szkocji, Walii i Irlandii Północnej kategorie wartości domów wyglądają nieco inaczej.

Jeśli dom, w którym mieszkasz, znalazł się w wyższej niż właściwa kategorii pod względem jego wartości, prawdopodobnie samorząd nakłada na ciebie nazbyt wysoki podatek Council Tax. Jeśli podejrzewasz, że doszło do takiej sytuacji, możesz poprosić urzędników o ponowne wycenienie twojego domu. Gdy okaże się, że twoje obawy były słuszne, będzie ci się należeć zwrot nadpłaty podatku Council Tax.

Należy pamiętać jednak, że ponowna wycena nieruchomości wiąże się także z pewnym ryzykiem – jeśli w jej wyniku okaże się, że twój dom powinien znaleźć się w wyższej niż obecnie kategorii, prawdopodobnie wzrośnie wysokość płaconego przez ciebie podatku Council Tax.

Osoby, które są zainteresowane kupnem nieruchomości w danej okolicy, powinny wziąć pod uwagę wysokość podatku Council Tax nakładanego przez dany samorząd i wkalkulować go w koszty.

Komu przysługują zniżki?

Możesz wnioskować o zniżkę od podatku Council Tax, jeśli jesteś:

 1. Osobą samotną (ang. single) – osoby dorosłe, które są jedynymi mieszkańcami swojego domu, lub które mieszkają w domu z osobą uczęszczającą do szkoły, opiekunem (w związku z niepełnosprawnością lub chorobą) lub osobą ciężko upośledzoną umysłowo. W takiej sytuacji możesz liczyć na 25% zniżki od podatku Council Tax.
 2. Osobą niepełnosprawną – jeśli ktokolwiek z mieszkańców domu jest osobą niepełnosprawną, możesz wnioskować o przyznanie zniżki od podatku Council Tax w ramach programu Disabled Band Reduction Scheme.
 3. Osobą o niskich dochodach – jeśli masz niskie dochody lub znalazłeś się w trudnej sytuacji finansowej, możesz poprosić urzędników o obniżenie wysokości twojego podatku Council Tax. Nie ma jednak gwarancji, że samorząd przychyli się do twojej prośby.
 4. Osobą niezamieszkującą w posiadanej przez ciebie nieruchomości – jeśli posiadana przez ciebie nieruchomość jest pusta i nieumeblowana przez co najmniej sześć kolejnych miesięcy, możesz otrzymać nawet 50% zniżki od podatku Council Tax. Jeśli natomiast twój dom stoi pusty, ponieważ obecnie przebywasz w szpitalu lub w domu opieki, w ogóle nie będziesz musieć płacić podatku.
 5. Osobą niezamieszkującą w domu na stałe – jeśli jesteś właścicielem domku letniskowego, możesz wnioskować o obniżenie wysokości Council Tax o 10%.

O zniżki mogą wnioskować także:

 1. ofiary przestępstw
 2. osoby, których dom został zniszczony przez pożar lub katastrofę naturalną, w tym powódź lub burzę.

Aby złożyć wniosek o obniżenie wysokości Council Tax, udaj się na stronę GOV.UK.

Kto nie musi płacić podatku Council Tax?

Podatek Council Tax nie jest naliczany, jeśli:

 1. Jedynymi mieszkańcami posiadłości są studenci studiów dziennych lub osoby w wieku do 18. roku życia.
 2. Zmarł właściciel posiadłości i dom stoi pusty (zwolnienie z podatku na 6 miesięcy)
 3. Dom przechodzi remont generalny (zwolnienie z podatku na maksymalnie 12 miesięcy)
 4. Dom został przejęty przez kredytodawcę w celu zabezpieczenia długu.