Jeżeli pracodawca zatrzymuje jakąkolwiek część wynagrodzenia pracownika, określane jest to jako potrącenia z wynagrodzenia w UK.

potrącenia z wynagrodzenia w UK

Pracodawca mógł niesłusznie zatrzymać wynagrodzenie, gdy:

 • nie zapłacił pracownikowi uzgodnionego wynagrodzenia
 • nie zapłacił pracownikowi żadnego wynagrodzenia (to jest całkowite 100% potrącenie wynagrodzenia)
 • spóźnia się z zapłatą wynagrodzenia lub nie płaci regularnie
 • nie wypłacił premii lub prowizji
 • nie zapłacił wynagrodzenia za okres urlopowy, ustawowego zasiłku chorobowego, ustawowego zasiłku macierzyńskiego, ustawowego zasiłku wychowawczego lub ustawowego zasiłku adopcyjnego.
 • dokonał innych potrąceń od wynagrodzenia pracownika

Jeżeli pracodawca uczynił jedną z tych rzeczy, jest możliwe, że działał niezgodnie z prawem.

Dozwolone potrącenia z wynagrodzenia w UK

Pracodawca ma prawo potrącać pewne kwoty od wynagrodzenia przysługującego pracownikowi. Te potrącenia zwykle dokonywane są przy wypłacie wynagrodzenia pracownikowi i obejmują:

 • podatek od wynagrodzenia i składkę na ubezpieczenie społeczne
 • spłatę kredytów studenckich
 • potrącenia z tytułu nakazów sądowych
 • potrącenia uzgodnione między pracownikiem a pracodawcą
 • inne potrącenia, na które pracownik wyraził pisemną zgodę (na przykład składki na związki zawodowe).

Ta informacja została opracowana przez National Association of Citizens Advice Bureaux (Krajowe Zrzeszenie Biur Porad Obywatelskich), funkcjonujące pod nazwą Citizens Advice. Opracowanie ma zapewniać jedynie ogólną informację i nie należy go traktować jako wyczerpującego źródła wiedzy prawnej na dany temat. Warto również zauważyć, że informacja tu zawarta odnosi się jedynie do Anglii, Walii i Szkocji. Informacja jest aktualizowana co miesiąc. Data ostatniej aktualizacji: 10 maja 2011 r. Jeżeli od otrzymania tej informacji upłynęło więcej czasu, należy skontaktować się z miejscowym Biurem Porad Obywatelskich, aby sprawdzić, czy nadal jest poprawna. Można również odwiedzić stronę internetową www.adviceguide.org.uk i pobrać aktualną wersję.