Termin składania rozliczeń podatku dochodowego w Wielkiej Brytanii za rok podatkowy od 6 kwietnia 2013 do 5 kwietnia 2014 mija z końcem stycznia. Zostało zatem kilka dni na złożenie rozliczenia.

wysokość raty spłaty kredytu w UK

Przepis nakładający na podatników obowiązek rozliczenia się z podatku dochodowego z HM Revenue & Customs nie dotyczy wszystkich podatników. Samodzielnie rozliczyć się muszą osoby samozatrudnione oraz wszyscy, którzy posiadają dodatkowe dochody, takie jak zyski z lokat czy wynajmu mieszkania. Także dyrektorzy firm limited company muszą złożyć zeznanie podatkowe (ang. self assessment) – chyba, że instytucja, którą kierują, ma charakter charytatywny i w związku z jej prowadzeniem nie ma konieczności ponoszenia wydatków na przykład na paliwo do służbowego samochodu. Warto zaznaczyć, że obowiązek rozliczenia się z HM Revenue & Customs dotyczy także osób, które pracują na etacie w Wielkiej Brytanii, natomiast posiadają dodatkowe dochody w Polsce (na przykład z tytułu wynajmu mieszkania). Każdy dodatkowy dochód musi zostać uwzględniony w rozliczeniu.

Obowiązku rozliczenia się z HM Revenue & Customs nie mają osoby pracujące na etacie – swoich pracowników rozliczają w Wielkiej Brytanii pracodawcy.

Urząd skarbowy wysyła w kwietniu lub w maju, czyli po zakończeniu brytyjskiego roku podatkowego, dokument – list wzywający do rozliczenia się z HM Revenue & Customs.

Istnieją różne sposoby rozliczenia się z urzędem: można zrobić to wysyłając wypełnione formularze urzędowe lub rozliczyć się online. Trzeba jednak pamiętać, że termin rozliczania się przy użyciu dokumentów w postaci papierowej minął w październiku ubiegłego roku. Każdy, kto wyśle teraz dokumenty z rozliczeniem, musi liczyć się z tym, że będzie musiał zapłacić karę w wysokości 100 funtów.

Wyjątkiem jest sytuacja, w której listowne wezwanie do rozliczenia się ze skarbówką otrzymaliśmy w ostatnim czasie. Jest na nim bowiem zawsze napisane, że dokument ma być odesłany w ciągu trzech miesięcy od jego wystawienia. Takie sytuacje należą jednak do rzadkości. Dla pewności warto jednak rozliczyć się za pośrednictwem Internetu.

Można jednak rozliczyć się online – to drugi akceptowany przez HM Revenue & Customs sposób. Wówczas skarbówka nie nałoży na nas żadnej kary.

Jeśli spóźnisz się ze złożeniem rozliczenia (i złożysz je na przykład w pierwszych dniach lutego) będziesz obciążony karą w wysokości 100 funtów (twoje rozliczenie zostanie jednak przyjęte przez HM Revenue & Customs). Trzeba uważać – jeśli nie zdążysz rozliczyć się przed 30 kwietnia 2015 roku, za każdy dodatkowy dzień zwłoki od tego dnia zostaniesz obciążony karą 10 funtów. Z końcem lipca kara zostanie powiększona o dodatkowe 300 funtów, a jeśli nadal nie złożysz rozliczenia – po roku będziesz musiał zapłacić karę większą o 300 funtów. W sumie kara za spóźnienie ze złożeniem rozliczenia może wynosić nawet 1600 funtów.

Wiele osób, które spóźniły się ze złożeniem zeznania podatkowego w terminie i otrzymały wezwanie do zapłaty kary, podejmuje próby usprawiedliwienia się. Takie osoby tłumaczą, że list z wezwaniem do rozliczenia nie dotarł do nich lub po prostu nie wiedziały, że należy się rozliczyć ze skarbówką. Niestety, urzędników z HM Revenue & Customs takie tłumaczenie nie będzie interesować.

Jedynie w niektórych sytuacjach nałożona kara może zostać zmniejszona lub cofnięta. Dotyczy to na przykład ciężkich chorób, związanych z długotrwałym pobytem w szpitalu i niemożnością złożenia zeznania podatkowego. Takie sytuacje losowe trzeba jednak dobrze udokumentować, by móc wnioskować o redukcję lub cofnięcie nałożonej przez urzędników kary finansowej.

W wyjątkowych sytuacjach urząd nakłada na podatnika karę za spóźnienie ze złożeniem zeznania podatkowego, chociaż spóźnienie to nie wynika z winy samego podatnika, lecz… z winy urzędników. Jest tak na przykład wtedy, kiedy HM Revenue & Customs nie przyzna podatnikowi numeru podatkowego w terminie – i nie zrobi tego także później, pomimo upominań. Wówczas należy wnioskować o cofnięcie kary.

Generalnie jednak prawo w zakresie rozliczeń podatkowych w Wielkiej Brytanii zmieniło się w ostatnim czasie – oprócz wzrostu kar za spóźnienia w składaniu rozliczeń wiąże się to także z nieakceptowaniem większości wymówek i tłumaczeń podatników, próbujących prosić o cofnięcie kary za zwłokę.

Przypominamy: termin składania rozliczeń mija z końcem stycznia. Warto się pospieszyć!