Jeżeli Twój pracodawca usiłuje bez Twojej zgody zmusić Cię do pracy w większym wymiarze niż 48 godzin tygodniowo, łamie prawo. Nie powinieneś być traktowany niesprawiedliwie, prześladowany lub stawiany w niekorzystnym położeniu w jakikolwiek sposób wskutek odmowy pracy w wymiarze przekraczającym 48 godzin tygodniowo.

48 godzin pracy

Jeżeli Twój pracodawca traktuje Cię niesprawiedliwie lub zwolni Cię z takiego powodu, możesz złożyć skargę do sądu pracy (employment tribunal) (przy czym, jeżeli jesteś pracownikiem, być może najpierw będziesz musiał złożyć zażalenie na piśmie do swego pracodawcy). Istnieją ściśle określone przedziały czasowe odnośnie składania pozwów do sądu pracy – okres ten wynosi zazwyczaj trzy miesiące minus jeden dzień od daty ostatniego zaistnienia kwestii problematycznej, w związku z którą wnosisz zażalenie.

Jeśli pragniesz złożyć pozew do sądu pracy, powinieneś jak najszybciej porozmawiać z doświadczonym doradcą, aby mieć pewność, że nie przekroczysz ostatecznego terminu.