Przyjechałeś do pracy do Wielkiej Brytanii tylko na kilka miesięcy i chciałbyś jak najlepiej wykorzystać ten czas. Zauważyłeś na pewno, że większość pracowników spędza w pracy określoną liczbę godzin, ale ty chciałbyś wydłużyć jeszcze bardziej ten czas. Zastanawiasz się zatem, czy jest możliwe, aby pracować ponad 48 godzin tygodniowo.

48 godzin pracy

W Wielkiej Brytanii można pracować więcej niż 48 godzin tygodniowo tylko i wyłącznie na własne życzenie. Twój pracodawca nie może wywierać na tobie presji i żądać od ciebie dłuższego tygodnia pracy, niż jest to zapisane w prawie pracy. Pamiętaj, że jeżeli chcesz pracować ponad 48 godzin, musisz poinformować o tym swego pracodawcę na piśmie.

Twój pracodawca jest zobowiązany do prowadzenia ewidencji potwierdzającej, że wyraziłeś zgodę na wydłużony czas pracy. Zawsze możesz zmienić zdanie, jeżeli chcesz zaprzestać pracy w wymiarze przekraczającym 48 godzin tygodniowo. Pamiętaj jednak, że musisz poinformować o tym pracodawcę z co najmniej siedmiodniowym wyprzedzeniem.

Wskazówka: Jeżeli pracowałeś więcej niż 48 godzin i chcesz tego zaprzestać, Twoje wynagrodzenie prawdopodobnie ulegnie zmniejszeniu.