Przeciętne zarobki w Wielkiej Brytanii rosną wolniej od poziomu inflacji, wynika z badań przeprowadzonych przez Office for National Statistics (ONS). Choćby w ciągu dwunastu miesięcy, począwszy od kwietnia 2012 roku, odnotowano wzrost zarobków wynoszący około 2,1% (przeciętny Brytyjczyk zarobił zatem w tym czasie około 27 tysięcy funtów). Tymczasem, poziom inflacji, w tym samym okresie, określony na podstawie Consumer Prices Index, ukształtował się na poziomie około 2,4%!

inflacja

Rok 2008 był z punktu widzenia ekonomistów rokiem przełomowym – wydarzenia związane ze światem finansów z tego czasu doskonale pamiętają wszyscy, których sytuacja pogorszyła się od tego momentu. W latach 1997 – 2008, jak wynika z zebranych przez Office for National Statistics danych, zarobki rosły szybciej niż inflacja. Poprawił się poziom zamożności wielu ludzi, można było pozwolić sobie na więcej, żyć zgodnie z wyższymi standardami. Średni roczny wzrost tygodniowych zarobków w wyżej wymienionym okresie wynosiło około 4%.

W tej chwili płace rosną każdego roku tylko o połowę tej wartości. Pomimo tego,  obecnie widać już poprawę sytuacji ekonomicznej na świecie, w tym w Wielkiej Brytanii – przykładem na to może być choćby fakt, że na przełomie lat 2012 i 2013 odnotowano najszybszy od wspomnianego 2008 roku wzrost tygodniowej płacy. Niestety, jeśli porównamy te dane ze wzrostem poziomu inflacji w kraju, wnioski nie będą już tak optymistyczne.

Z danych dostarczonych przez Office for National Statistics wynika, że poziom inflacji przerósł wzrost płac mniej więcej w połowie 2009 roku (choć oznaki sugerujące, że wkrótce tak się stanie, widoczne były już kilkanaście miesięcy wcześniej, w połowie 2008 roku). Największa różnica między obiema wartościami była możliwa do zaobserwowania w połowie 2011 roku. Od tego momentu sytuacja zaczęła się stabilizować i w tej chwili dąży do ponownego wyrównania. Niestety, inflacja nadal jest wyższa od wzrostu pensji.

Autorzy badań dokonali podziału między zarobkami mężczyzn i kobiet w okresie objętym raportem. Pensje mężczyzn wzrosły o 1,8% i wynosiły tygodniowo około 556 funtów. W przypadku kobiet wzrost płac był nieco wyższy i wynosił średnio 2,2%. Kobiety nadal jednak zarabiają mniej – około 459 funtów tygodniowo.

Różnica między pensjami wypłacanymi kobietom i mężczyznom jest zatem istotna i – w porównaniu do ubiegłych lat – jeszcze się pogłębia. Jeśli wyrazimy różnicę między obiema wartościami poprzez odniesienie jej do średnich zarobków uzyskiwanych przez mężczyzn w ciągu jednej godziny pracy (z pominięciem nadgodzin) będzie ona wynosiła 10%. W poprzednim okresie było to 9,5%.

Powyższe dane dotyczą jednak tylko osób zatrudnionych na pełen etat, zaznaczają autorzy badań. W przypadku pracowników na pół etatu, zwykle kobiety osiągają lepsze wyniki finansowe niż mężczyźni (zarabiając tygodniowo około 164 funty, o 15 funtów więcej niż mężczyźni).

Warto również zaznaczyć, że autorzy badania dopatrzyli się różnic w charakterze zatrudnienia między kobietami a mężczyznami. I tak na przykład średnio 88% Brytyjczyków pracuje w pełnym wymiarze godzin, 12% natomiast – na pół etatu. Pełen etat wśród Brytyjek ma tymczasem jedynie 58% zatrudnionych, pozostałe 42% pracuje na pół etatu.

Zanotowano również wyraźne dysproporcje między zarobkami w poszczególnych regionach kraju. Najwięcej zarabiają osoby zatrudnione w Londynie (przeciętna pensja jest tam wyższa o około 27% od średniej krajowej). Najmniejsze dochody mają natomiast mieszkańcy Irlandii Północnej, kształtują sie one na poziomie niższym o koło 11% od średniej krajowej. Trzeba jednak pamiętać, że koszty utrzymania w każdym z tych miejsc są inne – środki do życia w Londynie kosztują o wiele więcej niż w Irlandii Północnej. Z tego powodu, podkreślają autorzy raportu, nie można mówić o różnicach między poziomami życia mieszkańców poszczególnych regionów Wielkiej Brytanii, kierując się tylko danymi na temat ich zarobków i nie odnosząc się do średnich cen produktów i usług świadczonych w danym regionie.

Omówiony pokrótce raport został sporządzony przez Office for National Statistics na podstawie szczegółowej analizy wybranej grupy pracowników i ich dochodów. Autorzy deklarują, że starali się zachować wszelkie niezbędne środki, by podane przez nich informacje były rzetelne i w jak największym stopniu zgodne z rzeczywistością. Wszelkie przytoczone powyżej informacje można znaleźć w pełnej wersji raportu, dostępnej pod adresem: https://www.ons.gov.uk/ons/dcp171778_335027.pdf.