Ubezpieczenie, które spłaca raty pożyczki hipotecznej (mortgage) w razie utraty przez nas pracy bądź niemożliwości pracy jest bardzo dobrym pomysłem.

Mortgage Protection Insurance

Musimy jednak uważać przy wyborze polisy, ponieważ oferty mogą być bardzo ograniczone. Poniżej przedstawiamy, na co zwrócić uwagę przy kupnie ubezpieczenia.

Mortgage payment protection insurance (MPPI) jest najbardziej popularnym ubezpieczeniem spłat pożyczki hipotecznej. Podobną opcję mogą zawierać rownież inne ubezpieczenia takie jak Income Protection (zabezpieczenie dochodu) czy Critical Illness Cover (ubezpieczenie w razie choroby).

Podstawowe informacje.

MPPI nie jest ubezpieczeniem obowiązkowym, ale może być warunkiem udzielenia niektórych pożyczek. Każdy posiadacz pożyczki hipotecznej powinien rozważyć kupno tego ubezpieczenia. Dla ludzi, którzy mają duże problemy ze spłatą rat hipotecznych, opcja ta wydaje się jeszcze bardziej pociągająca, w szczególności dlatego, że daje zabezpieczenie w razie utraty pracy. Dobre polisy pokryją wszystkie rachunki związane z pożyczką – łącznie z ratami i odsetkami.

Zasiłki rządowe dla bezrobotnych są ograniczone i zależne od dochodu/zamożności (means tested), dlatego też jeśli posiadasz oszczędności, będziesz musiał je najpierw wykorzystać. Co wiecej, będziesz musiał czekać około 9 miesięcy na uzyskanie jakichkolwiek pieniędzy.

Dobra polisa MPPI rozpoczyna spłaty w miesiąc po utracie pracy (choroba czy zwolnienie). Raty są spłacane zazwyczaj przez okres 12 lub 24 miesięcy. Uważa się, że w ciągu tego czasu, posiadacz polisy zdoła rozpocząć zatrudnienie na nowo.

Jest wiele przypadków, w których ubezpieczenie nie zostanie wypłacone np. Jeśli nie pracujesz z powodu wcześniej znanej choroby, lub choroby, która trwa lub nawraca się przez pierwsze 12 miesięcy od zakupu ubezpieczenia.

Ubezpieczenie nie zostanie wypłacone jeśli jesteś w ciąży, chyba że są jakiekolwiek komplikacje zdrowotne.

Większość polis nie zabezpiecza przed stresowymi lub kregosłupowymi schorzeniami lub urazami, ponieważ są to dwa najbardziej popularne schorzenia u pracowników.

Ubezpieczenie nie zostanie wypłacone gdy zrezygnujesz z pracy z własnej woli, będziesz zwolniony z powodów dyscyplinarnych lub utracisz pracę w rezultacie nielegalnych działań. Jeśli zostałeś zwolniony wbrew swej woli, musisz rozpocząć starania o Job Seekers Allowance, aby uzyskać wypłatę MPPI.

I na koniec, ubezpieczenie nie zostanie wypłacone, jeśli stałeś się bezrobotny w ciągu 60 dni od daty wykupienia polisy.

Koszty, spłaty i towarzystwa ubezpieczeniowe…

MPPI jest najczęściej kupowane w tym samym czasie co mortgage, i bardzo często zdarza się że pożyczkodawca sprzedaje rownież ubezpieczenie. Nie masz obowiązku kupna MPPI od twojego pożyczkodawcy.

Zazwyczaj ubezpieczenie to jest tańsze u niezależnego towarzystwa ubezpieczeniowego. Wystarczy wyszukać najlepszą ofertę na rynku.

Wykupienie ubezpieczenia jest niezwykle proste. Podaj kwotę miesięcznych rat hipotecznych i zdecyduj się, czy chcesz dołączyć dodatkową kwotę na inne wydatki.
Dla porównania, za £700 miesięcznej raty możesz zapłacić około £10 za MPPI. Zwróć jednak uwagę na fakt, że tańsze polisy mają wyznaczone dłuższe okresy od których uzyskasz wypłatę (190 lub 180 dni). Oznacza to, że od daty utraty dochodu musisz poczekać tyle dni na wypłatę ubezpieczenia.

Wypłata ubezpieczenia.

Po powiadomieniu ubezpieczyciela o utracie dochodu i zweryfikowaniu tego faktu, ubezpieczenie powinno być wypłacane. Zazwyczaj odbywa się to w terminie do jednego miesiąca. Najczęściej płatności są dokonywane bezpośrednio do pożyczkodawcy, jednak czasami mogą być przekazywane właścicielowi polisy.

A o tym jak efektywnie radzić sobie ze stresem, przeczytasz tutaj: klik.