W Wielkiej Brytanii dzielimy rodzaje kredytów hipotecznych ze względu na naliczanie stóp procentowych. Wysokość twojego miesięcznego oprocentowania raty kredytu hipotecznego będzie uzależniona od tego, jaką opcję wybierzesz.

Kredyt hipoteczny w UK

Zatem poznaj dostępne możliwości związane z naliczaniem stawki procentowej. 

1. Standard Variable Rate czyli standardowa stawka zmienna w kredycie hipotecznym. Kwota spłacanego kredytu będzie uzależniona od wahań stóp bazowych (base rate) Bank of England, które zazwyczaj są o 1% lub 2% wyższe, ale ostateczne ustalenie poziomu oprocentowania będzie w gestii kredytodawcy. Stawka ta będzie się wahać w całym okresie trwania kredytu zgodnie z kursem bazowym.

Oznacza to, że spłata kredytu hipotecznego będzie mniejsza, jeśli stopy procentowe będą spadać, ale może również wzrosnąć, jeśli pójdą one w górę. Opcja ta nie jest odpowiednia dla tych, którzy pragną bezpieczeństwa posiadania określonej wysokości raty każdego miesiąca.

Jeżeli twój budżet jest dosyć napięty, lepiej dobrze przemyśleć, w jaki sposób poradzisz sobie w przypadku wzrostu stóp procentowych. Jeśli wybierzesz ten typ kredytu, będziesz mógł zmienić swojego kredytodawcę (switch lender).

2.  Tracker Rate – wysokość stopy procentowej uzależniona jest od bazowej stopy ustalonej przez Bank of England (zwykle 1% wyższa).

3.  Fixed Rate czyli kredyt z niezmiennym oprocentowaniem. Jest to dobre rozwiązanie w przypadku obowiązujących niskich stóp procentowych.

Najczęstszy okres na jaki można ustalić stałe oprocentowanie wynosi od 2 do 5 lat. Wysokość stopy procentowej jest niezmienna, niezależnie od zmian stopy bazowej.

Ma to sens w przypadku dużych kredytów, gdzie wzrost stóp może okazać się fatalny w skutkach. Przy wyborze tego typu kredytu będziesz spokojny o wysokość miesięcznej raty, która przez określony czas będzie niezmienna. Po tym wstępnym okresie, będziesz musiał skorzystać z ofert standardowej zmiennej stopy procentowej.

Jeśli zdecydujesz się na tę opcję, sprawdź jak długo stawka bedzie niezmienna i czy są przewidziane kary za zmianę kredytodawcy hipotecznego w jakimkolwiek momencie trwania kredytu.

4.  Capped Rate, gdzie wysokość stopy procentowej może ulegać wahaniom, ale nie przekracza pewnej wartości przez pewien okres czasu. Niektóre z nich mają ustalony najniższy i najwyższy poziom, pomiędzy którymi mogą się zmieniać (cap and collar mortgage).

Ten typ kredytu jest podobny do standardowej stawki zmiennej (Standard Variable Rate), z tą różnicą że ustalona tutaj jest górna granica wysokości oprocentowania. Oznacza to, że jeśli stopy procentowe są niższe, płacisz mniej, a jeśli wzrastają, płacisz tylko do ograniczonej wysokości.

Ta opcja oferuje większe bezpieczeństwo, jednak charakteryzuje się wyższym APR (roczna stopa procentowa) niż inne rodzaje kredytów hipotecznych.

5. Discount Rate czyli obniżona stawka procentowa, przy której wysokość stopy procentowej jest niższa od aktualnej zmiennej stawki (Standard Variable Rate), ale tylko przez pewien, ustalony okres (np. 2 lata). Potem stawka staje się zmienna.

Podobnie jak w przypadku standardowej stawki zmiennej (Standard Variable Rate), obniżona stawka nadal podąża za stopą bazową Bank of England, więc miesięczne kwoty spłaty kredytu mogą się zmieniać. Jeśli zdecydujesz się na wybór tej opcji, sprawdź jak długo stawka bedzie obniżona i czy są przewidziane kary za zmianę kredytodawcy hipotecznego w jakimkolwiek momencie trwania kredytu.

Przy wyborze rodzaju i typu kredytu zawsze warto spotkać się z doradcą do spraw kredytów hipotecznych w celu omówienia różnych aspektów opcji hipotecznych. Możesz również uzyskać więcej informacji na stronie internetowej Financial Services Authority (FSA).