Jeśli zapragnąłeś kupić dom w UK, najprawdopodobniej będziesz musiał skorzystać z kredytu hipotecznego, aby sfinansować transakcję.

Kredyt hipoteczny jest pożyczką jest na czas określony (term), którą należy spłacać wraz z odsetkami (interest). Bardzo ważne jest dokonanie trafnego wyboru rodzaju kredytu hipotecznego, gdyż jeśli nie będziesz w stanie go spłacać, wtedy kredytodawca może wejść w posiadanie nieruchomości, co jest określane terminem repossession.

Na rynku finansowym wyróżniamy dwa rodzaje kredytów hipotecznych różniące się sposobem spłaty: 

1. Repayment mortgage – Jest to kredyt hipoteczny, w którym pożyczony kapitał jest spłacany stopniowo podczas trwania kredytu. Kapitał jest wpłacany w miesięcznych ratach wraz z kwotą odsetek. Wysokość spłacanego kapitału wzrasta stopniowo wraz z upływem lat, podczas gdy kwota spłacanych odsetek maleje. Dzięki temu sposobowi zwiększasz swój udział w nieruchomości wraz z ilością spłaconych rat. Wybierając ten rodzaj kredytu będziesz pewien, że najprawdopodobniej spłacisz całość lub przynajmniej część zaciągniętego kredytu.

2. Interest only mortgage – ten typ kredytu hipotecznego charakteryzuje się spłatą odsetek od pożyczki w miesięcznych ratach do kredytodawcy. Zamiast spłacać wartość pożyczonego kapitału, co miesiąc wpłacasz pieniądze na długoterminowe inwestycje lub do planu oszczędnościowego. Zwrot z tych działań powinien być na tyle wysoki, aby spłacić w całości kredyt po upływie określonego w umowie terminu. Jeżeli jednak zdarzy się, że stracisz pieniądze na powyższych inwestycjach, będziesz musiał zmierzyć się z ich deficytem i pomyśleć o innym sposobie spłaty kredytu. Istnieją trzy główne rodzaje kredytu Interest only mortgage. Są to:

endowment mortgage składająca się z dwóch części: kredytu od kredytodawcy oraz ubezpieczenia na życie zawartego z towarzystwem ubezpieczeniowym. Płacisz kredytodawcy odsetki od pożyczki w miesięcznych ratach, jednocześnie nie spłacając kredytu. Składkę ubezpieczeniową wpłacasz co miesiąc firmie ubezpieczeniowej. Pod koniec okresu trwania kredytu hipotecznego, zgromadzone pieniądze powinny wypracować zysk na tyle wysoki, aby móc spłacić pożyczoną kwotę w całości. Istnieje jednak ryzyko, że wartość inwestycji spadnie, a wtedy zabraknie pieniędzy na spłatę zadłużenia. Jeżeli znajdziesz się w takiej sytuacji, niezwłocznie skontaktuj się z niezależnym doradcą finansowym.

pension mortgage jest rodzajem kredytu skierowanym głównie do osób pracujących na własny rachunek (self-employed). Płatności miesięczne składają się z odsetek kredytu oraz składek na ubezpieczenie emerytalno-rentowe. Gdy kredytobiorca przechodzi na emeryturę, na jego koncie powinna być suma pieniędzy umożliwiająca spłatę kredytu i wypłatę emerytury.

ISA mortgage, przy której spłacasz odsetki kredytu oraz wpłacasz fundusze na indywidualne konto oszczędnościowego (ISA). Jak w powyższych rodzajach, otrzymana kwota powinna wystarczyć na spłatę zobowiązania w całości.

Kredyty hipoteczne dzielimy również na cztery główne typy, które różnią się w odniesieniu do ustawienia stóp procentowych.

  1. Tracker – wysokość stopy procentowej uzależniona jest od bazowej stopy (base rate) ustalonej przez Bank of England.
  2. Fixed – wysokość stopy procentowej jest niezmienna, niezależnie od zmian stopy bazowej. Ma to sens w przypadku dużych kredytów, gdzie wzrost stóp może okazać się fatalny w skutkach.
  3. Capped – wysokość stopy procentowej może ulegać wahaniom, ale nie przekracza pewnej wartości przez pewien okres czasu. Niektóre z nich mają ustalony najniższy i najwyższy poziom, pomiędzy którymi mogą się zmieniać (cap and collar mortgage).
  4. Discount – wysokość stopy procentowej jest niższa od aktualnej standardowej stawki, ale tylko przez pewien, ustalony okres (np. 2 lata). Potem stawka staje się zmienna.

Wskazówka: Przy wyborze rodzaju i typu kredytu zawsze warto spotkać się z doradcą do spraw kredytów hipotecznych w celu omówienia różnych aspektów opcji hipotecznych.

Zobacz czy nie przepłacasz za ubezpieczenie samochodu!

Sprawdź to TERAZ i ZA DARMO!                                                                                                               Dzięki szybkiemu sprawdzeniu możesz zaoszczędzić setki funtów.