Joint mortgage ma tą podstawową zaletę, że jeśli nie stać cię na zakup wymarzonego domu, zawsze możesz pomnożyć wartość potencjalnego kredytu poprzez decyzję o wspólnym zakupie. Pomimo tej wielkiej korzyści, są rzeczy, które należy rozważyć, zanim zdecydujesz się na tak ważny krok.

zakupić nieruchomość w UK

Jeśli kupujesz nieruchomość z partnerem pamiętaj, że jeśli nie jesteście małżeństwem, to zgodnie z przepisami prawa jesteście postrzegani jako jednostki i w razie śmierci jednego z właścicieli, własność nie będzie automatycznie przekazana drugiemu partnerowi, chyba że jest on wymieniony w testamencie. Każdy z właścicieli jest odpowiedzialny za spłatę części kredytu zmarłej osoby, dlatego też tak ogromne znaczenie ma odpowiednie ubezpieczenie na życie zabezpieczające cię w takim przypadku.

Przy wspólnym zakupie nieruchomości warto sporządzić umowę (cohabitation agreement), która określi warunki finansowe i obowiązki wynikające ze wspólnego kredytu hipotecznego. Należy ustalić jaki procent otrzyma każdy z właścicieli wspólnego majątku, wysokość spłaty rat kredytu dla każdego właściciela oraz plan działania, jeśli ktokolwiek będzie chciał się wyprowadzić z nieruchomości bądź sprzedać swoją część.

W omawianym typie kredytu hipotecznego trzeba zwrócić uwagę na fakt, że wszyscy właściciele wymienieni w umowie kredytowej, niezależnie od wielkości posiadanego udziału, są solidarnie zobowiązani do spłaty zadłużenia. Oznacza to, że wszyscy są równie odpowiedzialni za pełną miesięczną spłatę kredytu hipotecznego, a jeśli ktokolwiek nie uiści opłaty, inni będą musieli to zrobić.

Warto również zauważyć, że jeśli jesteście małżeństwem i posiadacie wspólny kredyt hipoteczny, to nawet po uzyskaniu rozwodu czy separacji, będziecie razem odpowiedzialni za płatności.

Decyzja o tym, czy warto wspólnie zakupić nieruchomość zależy od indywidualnych warunków danej osoby. Pamiętając o korzyściach, trzeba dobrze rozważyć dodatkowe zobowiązania wynikające z joint mortgage.