W świetle prawa większość pracowników nie powinna pracować dłużej niż średnio 48 godzin tygodniowo, z uwzględnieniem nadgodzin. Można jednak pracować dłużej niż 48 godzin tygodniowo pod warunkiem uzgodnienia tego z pracodawcą. Pracodawca nie może bez Twojej zgody zmuszać Cię do pracy w wymiarze przekraczającym 48 godzin.

Pracowników poniżej 18 roku życia obowiązują inne zasady; nie wolno im zazwyczaj pracować dłużej niż 40 godzin tygodniowo.

Są osoby, których te zasady nie obowiązują. Jeżeli pracujesz w jednym z niżej wymienionych zawodów, powinieneś sprawdzić w umowie o pracę, jaki wymiar czasu pracy Cię obowiązuje:

–  kierowcy, np. ciężarówek i autokarów

– policja, wojsko i pracownicy ochrony cywilnej (np. strażacy i straż przybrzeżna)

– niektórzy lekarze stażyści

– służba domowa w prywatnych domach.

Jeżeli nie masz pewności, czy obowiązuje

Cię 48-godzinny tydzień pracy, i sądzisz, że Twoja praca wpisuje się w jedną z powyższych kategorii, zasięgnij specjalistycznej porady.

Biuro Porad Obywatelskich.

Biuro Porad Obywatelskich udziela bezpłatnych, poufnych, bezstronnych i niezależnych porad na każdy temat. W razie potrzeby Biuro może również skierować pracownika do konkretnego specjalisty.

Ta informacja została opracowana przez National Association of Citizens Advice Bureaux (Krajowe Zrzeszenie Biur Porad Obywatelskich), funkcjonujące pod nazwą Citizens Advice. Opracowanie ma zapewniać jedynie ogólną informację i nie należy go traktować jako wyczerpującego źródła wiedzy prawnej na dany temat. Warto również zauważyć, że informacja tu zawarta odnosi się jedynie do Anglii, Walii i Szkocji. Informacja jest aktualizowana co miesiąc. Data ostatniej aktualizacji: 16 listopada 2010 r. Jeżeli od otrzymania tej informacji upłynęło więcej czasu, należy skontaktować się z miejscowym Biurem Porad Obywatelskich, aby sprawdzić, czy nadal jest poprawna. Można również odwiedzić stronę internetową www.adviceguide.org.uk i pobrać aktualną wersję.