W ostatnich latach wysokość zadłużenia społeczeństwa Wielkiej Brytanii wzrosła. Obecnie wynosi ponad 1,4 biliona £ (czyli milion milionów), co stanowi £29 000 (włączając kredyty hipoteczne) na każdego dorosłego mieszkańca kraju.

Zadłużenie w UK

Choć korzystanie z kredytu może dla wielu być bardzo pomocne, zawsze znajdzie się ktoś, kto stanie w obliczu problemów finansowych i będzie potrzebował pomocy. Każdy może popaść w długi. Utrata pracy, problemy zdrowotne czy rozpad związku – wszystkie te zdarzenia zagrażają naszym finansom.

Polityka państwa

Wszystkie rządy muszą stawić czoła dylematom związanym z faktem, że żyjemy coraz dłużej. Oznacza to większą niż kiedykolwiek liczbę emerytów.
Tradycyjny wiek emerytalny to 65 lat, jednak rząd już planuje jego wydłużenie.

Usługi społeczne i zdrowotne oraz opieka społeczna uległy zmianie, pozostawiając często ludzi ich własnemu losowi. Ciągle zmieniające się stopy procentowe oraz polityka finansowa i fiskalna, na przykład dotycząca opłat za kształcenie, powodują, że planowanie przyszłości finansowej jednostek i rodzin staje się coraz trudniejsze.

Sprawdź czy nie przepłacasz za gaz i prąd!

Przygotowanie na niespodziewane zdarzenia

Każdy przechodzi w życiu przez różne etapy. Każdy z tych etapów może skutkować zmianami sytuacji finansowej i rozsądek nakazuje przygotować się na te zmiany w możliwie najlepszy sposób.

Nauka wiąże się ze znacznymi kosztami, zwłaszcza, gdy studiujemy z dala od domu. Wziąć należy pod uwagę zarówno opłaty za studia jak i koszty utrzymania. Więcej porad finasowych dla studentów można znaleźć na stronie internetowej www.creditaction.org.uk/student lub www.nusonline.co.uk

Samochód to jeden z pierwszych większych zakupów, jakich dokonujemy. By dowiedzieć się więcej na ten temat warto sprawdzić dział Zdarzenia na www.moneybasics.co.uk lub www.theaa.com

Pierwszy własny dom i jego urządzenie to ogromne obciążenie, wymagające głębokiego zastanowienia i rady, bez względu na to czy decydujemy się na zakup czy wynajem. Informacje i narzędzia, takie jak kalkulator hipoteki można znaleźć na stronie www.moneybasics.co.uk

Źródło: fragment ulotki z www.creditaction.org.uk