Income Support to zasiłek przeznaczony dla osób, które znajdują się w trudnej sytuacji finansowej — niekorzystnej na tyle, że pensja nie wystarcza im na pokrycie wszystkich kosztów związanych z życiem w Wielkiej Brytanii.

income, dochod,

Income Support nie jest zatem zasiłkiem dla każdego. To, czy go otrzymasz, zależy od twoich przychodów oraz od aktualnej sytuacji finansowej, w jakiej się znalazłeś (jeśli masz na przykład dużo oszczędności na koncie, raczej nikt nie przyzna ci zasiłku Income Support — nawet jeśli twoja pensja jest niska).

Istnieje 5 warunków, które należy spełnić, by móc wystąpić z wnioskiem o zasiłek Income Support.

— wnioskujący musi być rezydentem Anglii, Szkocji lub Walii;

— wnioskujący musi pracować nie więcej niż 16 godzin w tygodniu (a jego partner, jeśli jest związany — nie więcej niż 24 godziny tygodniowo). W zależności od decyzji pracownika JobCentre Plus, praca charytatywna i urlop macierzyński mogą zostać uznane za pracę — ale nie musi tak być;

— wnioskujący nie posiada żadnych dochodów lub uzyskiwane przez niego dochody są niskie, a oszczędności zgromadzone na koncie nie przekraczają kwoty 16 000 funtów (w przypadku osób pozostających w związkach, w kwotę tę wliczane są również oszczędności partnera wnioskującego);

— wnioskujący musi mieć ponad 16 lat i jednocześnie nie być jeszcze w wieku, który uprawnia go do otrzymywania Pension Credit;

— być opiekunem lub rodzicem wychowującym samotnie dziecko w wieku do 5 lat lub być w ciąży;

— w wyjątkowych sytuacjach urzędnicy JobCentre Plus przyznają zasiłek Income Support także osobom niezdolnym do pracy ze względu na niepełnosprawność.

O zasiłek starać się mogą także osoby w wieku 16 — 20 lat, które uczą się w pełnym wymiarze godzin (nie dotyczy studentów) i mają dzieci lub nie mieszkają z własnymi rodzicami, lub są uchodźcami uczącymi się języka angielskiego. Sieroty mają prawo do otrzymywania Income Support do ukończenia 21. roku życia.

O wszystkich zmianach dotyczących naszej aktualnej sytuacji życiowej (nie tylko finansowej), należy zawsze niezwłocznie informować JobCentre Plus. Nawet zmiana adresu może spowodować utratę prawa do pobierania zasiłku. W przypadku zatajenia jakichś informacji przed urzędnikami, możesz zostać posądzony o próbę oszustwa.

Jak złożyć wniosek o Income Support?

Wniosek o przyznanie zasiłku możesz złożyć nawet przez telefon. Infolinia JobCentre Plus czynna jest od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 18.00. Zadzwoń pod numer 0800 055 6688.

Wniosek możesz również złożyć w lokalnym biurze JobCentre Plus.

Aby wypełnić formularz, konieczne będzie przygotowanie informacji na temat wysokości dochodu twojego oraz twojego partnera. Trzeba będzie również podać informacje dotyczące tego, gdzie mieszkasz (i z kim mieszkasz). Wniosek o przyznanie Income Support dostępny jest na stronie GOV.uk. Wystarczy go pobrać, wypełnić i przesłać drogą pocztową na adres lokalnego biura JobCentre Plus.

Ile możesz otrzymać?

Income Support składa się z dwóch zasiłków: personal allowance oraz extra payments (premiums). Wysokość świadczenia ustalana jest zawsze indywidualnie, w oparciu  o analizę sytuacji życiowej i finansowej wnioskującego. Możesz być jednak pewny, że stawka nie będzie niższa niż 57,9 funta tygodniowo.

Wysokość personal allowance zależy od twojego wieku oraz od stanu cywilnego. Szczegółowe informacje na temat wysokości świadczenia znajdziesz na stronie GOV.uk w tabelce zatytułowanej „Personal allowance”.

Dodatki (premiums) wypłacane są tylko w niektórych, wyjątkowych sytuacjach (przysługują na przykład osobom, których partner jest obecnie na emeryturze lub osobom niepełnosprawnym).

A jeśli nie przyznano ci zasiłku?

Możesz złożyć odwołanie od decyzji pracownika JobCentre Plus, jeśli nie przyznano ci świadczenia Income Support. Zanim to zrobisz, musisz złożyć pisemny wniosek o ponowne rozpatrzenie twojego wniosku. W dokumencie napisz, dlaczego uważasz, że powinieneś otrzymać świadczenie.

Jeśli mimo wszystko urząd nie przyzna ci zasiłku, możesz w ciągu miesiąca od otrzymania ponownej decyzji odmownej złożyć odwołanie do trybunału Social Security and Child Support Tribunal.