W kolejnej części naszego artykułu zajmiemy się samym kredytem hipotecznym zwanym mortgage. Hipoteka jest długoterminową pożyczką, która pomoże Ci pokryć koszty zakupu domu.

Jak kupić dom w UK

Ogólnie rzecz biorąc, kredytodawcy hipoteczni udzielają kredytu w wysokości między 75% i 95% całkowitej wartości domu, brakującą resztę pieniędzy musi zapłacić kredytobiorca – jest to tak zwany depozyt (deposit).

Dodatkowym wymaganiem jest nabycie ubezpieczenia na życie (life insurance) w razie Twojej śmierci. Będzie to zabezpieczeniem inwestycji kredytodawcy, jeśli nie zdążysz spłacić kredytu. Istnieje kilka rodzajów hipoteki, w zależności od sytuacji kredytobiorcy:

  • fixed rate mortgage czyli kredyt z niezmiennym oprocentowaniem. Jest to dobre rozwiązanie w przypadku obowiązujących niskich stop procentowych. Najczęstszy okres na jaki można ustalić stałe oprocentowanie wynosi od 3 do 5 lat. Zdarzają się rownież propozycje nawet 10-cio letnie.
  • variable rate mortgage czyli zmienna stopa kredytów hipotecznych – kwota spłacanego kredytu będzie uzależniona od wahań stóp wyjściowych Banku Anglii, ale ostateczne ustalenie poziomu oprocentowania będzie w gestii kredytodawcy. Jeśli wybierzesz ten typ kredytu, będziesz mógł zmienić swojego kredytodawcę (switch lender).
  • interest only mortgage czyli spłata tylko odsetek kredytu. W tego typu kredytach można często pożyczyć większą kwotę, pod warunkiem że spłacisz odsetki a nie sam kredyt.

Maksymalna kwota kredytu

Jeśli kupujesz dom samodzielnie, możesz zazwyczaj otrzymać kwotę trzykrotnej rocznej pensji. Jeśli masz doskonałą historię kredytową, niektórzy kredytodawcy mogą zaproponować wyższą kwotę. W celu sprawdzenia za darmo swojej zdolności kredytowej – wejdź tutaj.

Jeśli kupujesz jako para, zazwyczaj można pożyczyć trzykrotność głównego dochodu, plus jeden wtórny dochód lub dwa i pół raza dochodu całkowitego.

Kredytodawca hipoteczny będzie nalegać na wycenę nieruchomości (valuation) w celu ustalenia zasadności inwestycji. Działanie to jest zorganizowane przez kredytodawcę, ale kredytobiorca musi zapłacić rachunek za wycenę. Nie należy jednak mylić tej wyceny ze szczegółowym badaniem, które analizuje strukturę i stan domu. Istnieją dwa rodzaje badań:

  • full structural survey czyli pełne badanie strukturalne nieruchomości, które jest wskazane, jeśli kupujesz stary dom lub podejrzewasz, że mogą istnieć potencjalne problemy.
  • house buyers report czyli raport kupującego nieruchomość – znacznie tańsze badanie w porównaniu do strukturalnego. Raport sprawdza widoczny stan domu i może zawierać zalecenia dotyczące konkretnych dodatkowych kontroli, jeśli jest to konieczne. Najczęściej ten typ raportu jest stosowany w nowszych nieruchomościach.

Jeśli nieruchomość okaże się być w odpowiednim dla siebie stanie i uzyskasz kredyt hipoteczny, możesz złożyć ofertę kupna sprzedającemu. Odbywa się to zazwyczaj za pośrednictwem agencji nieruchomości. Jeśli twoja oferta zostanie zaakceptowana, możesz przejść do następnego etapu procesu zakupu domu zwanego conveyancing.

W następnej części artykułu omówimy pojęcie conveyancing’u.