Samochód to jeden z najpopularniejszych środków transportu w Wielkiej Brytanii, dlatego władze starają się zapewnić jak największe bezpieczeństwo na drodze przez wysokie kary dla osób nie przestrzegających ograniczeń prędkości. Sprawdź, jak postąpić w przypadku mandatu i jak wysoka kara może grozić za zbyt szybką jazdę.

Dwa sposoby otrzymania mandatu

Postępowanie w przypadku otrzymania mandatu różni się w zależności od tego, czy naruszenie przepisów drogowych zostało zauważone przez patrol policji, czy udokumentowane przez fotoradar. Jeśli zostałeś zatrzymany przez policję w związku z przekroczeniem dozwolonej prędkości, sprawdzi się jeden z trzech scenariuszy – w najlepszym przypadku dostaniesz pouczenie słowne. Jeśli jednak funkcjonariusze zdecydują się na nałożenie kary, jeśli przyznasz się do wykroczenia, otrzymasz Fixed Penalty Notice (FPN), czyli mandat karny według obowiązującego taryfikatora, albo wezwanie do sądu w przypadku kiedy nie zgodzisz się na przyjęcie mandatu.

W UK, podobnie jak w Polsce, bardzo popularne są fotoradary – za ich sprawą możesz dostać mandat początkowo nawet o tym nie wiedząc, ponieważ nie zawsze robieniu zdjęcia towarzyszy widoczny błysk lampy. Większość osób dowiaduje się o przyłapaniu na przekroczeniu dozwolonej prędkości dopiero kiedy otrzymują list zawierający Notice of Intended Prosecution (NIP), czyli informację o zamiarze podjęcia postępowania, oraz Section 172 notice, na podstawe którego masz obowiązek poinformować kto kierował pojazdem w czasie popełniania wykroczenia. List otrzymasz do 14 dni od zrobienia zdjęcia przez fotoradar, a odpowiedź, czyli wypełniony formularz Section 172 notice musisz odesłać w ciągu 28 dni od daty otrzymania. Jeśli zignorujesz zawiadomienie lub przekroczysz wyznaczony termin, może się to wiązać z poważnymi konsekwencjami prawnymi. Następnie otrzymasz pocztą Fixed Penalty Notice – podobnie jak w przypadku zatrzymania przez policję, po doręczeniu FPN możesz przyjąć mandat lub go odrzucić, co spowoduje skierowanie sprawy do sądu.

Co to jest zasada 14 dni i kiedy obowiązuje

W 2017 roku prawo dotyczące wykroczeń na drodze w Wielkiej Brytanii zostało zaostrzone, co oznacza, że trudniej jest odwołać się od mandatu. Wśród wielu osób panuje przekonanie, że jeśli otrzymasz zawiadomienie o zamiarze podjęcia postępowania później, niż 14 dni po przyłapaniu przez fotoradar, jest ono nieważne. W rzeczywistości nie jest to jednak takie proste – policja może udowodnić, że list został wysłany w odpowiednim terminie i powinien dotrzeć na czas, a opóźnienia związane z działalnością poczty nie są brane pod uwagę. Jeśli z kolei list zostanie wysłany na stary adres lub do miejsca pracy albo wypożyczalni samochodowej, w przypadku kiedy pojazd nie należy do ciebie, mandat nadal będzie obowiązywał. Należy też pamiętać, że okres 14 dni jest liczony od następnego dnia po dniu wykroczenia. Jedyny przypadek, kiedy zawiadomienie może nie obowiązywać, to jeśli list został nadany po terminie 14 dni od zdarzenia, jednak nie ma gwarancji, że takie tłumaczenie zostanie uznane za słuszne.

Standardowe stawki mandatów

Obecnie w UK stawki kar zależą od prędkości, o jaką została przekroczona maksymalna dozwolona prędkość, a także od wysokości zarobków osoby, która popełniła wykroczenie. Mandaty dzielą się na trzy kategorie: Band A, czyli mandat wysokości 25-75% tygodniowego dochodu i 3 punkty karne, Band B, czyli mandat wysokości 75-125% tygodniowego dochodu i 4 do 6 punktów karnych oraz Band C, czyli mandat wysokości 125-175% tygodniowego dochodu i 6 punktów karnych.

Ograniczenie prędkości:

20 mph: Band A – 21-30 mph, Band B – 31-40 mph, Band C – ponad 41 mph

30 mph: Band A – 31-40 mph, Band B – 41-50 mph, Band C – ponad 51 mph

40 mph: Band A – 41-55 mph, Band B – 56-65 mph, Band C – ponad 66 mph

50 mph: Band A – 51-65 mph, Band B – 66-75 mph, Band C – ponad 76 mph

60 mph: Band A – 61-80 mph, Band B – 81-90 mph, Band C – ponad 91 mph

70 mph: Band A – 71-90 mph, Band B – 91-100 mph, Band C – ponad 101 mph

W Wielkiej Brytanii uzyskanie 12 punktów karnych w ciągu trzech lat skutkuje utratą prawa jazdy.

Maksymalna wysokość mandatu to 1000 funtów w przypadku jazdy po zwykłej drodze oraz 2500 funtów w przypadku jazdy po autostradzie. Należy pamiętać, że jeśli nie przyjmiesz mandatu i sprawa zostanie rozpatrzona przed sądem, który uzna twoją winę, kara będzie o wiele wyższa, niż jeśli od razu uznasz mandat.

Wzrost ceny ubezpieczenia

Otrzymane punkty karne za przekroczenie prędkości mogą mieć jeszcze jedną niemiłą konsekwencję dla portfela – powodują wzrost ceny ubezpieczenia. Wysokość podwyżki będzie zależeć od twojego miejsca zamieszkania wieku, rodzaju samochodu oraz innych czynników branych zazwyczaj pod uwagę przez firmy ubezpieczeniowe i może być w związku z tym wyższa lub niższa, jednak wzrost kosztów jest nieuchronny.