Jeśli nie znasz języka angielskiego, dzięki przewodnikowi szybko i sprawnie porównasz oferty ubezpieczenia domu w UK. Sprawdź ile może kosztować ubezpieczenie twojego obecnego lub przyszłego domu!

1. Wejdź na stronę porównywarki GoCompare i kliknij w Get Quotes.

Porównanie cen ubezpieczenia domu w UK

2. Wpisz:

Name: imię i nazwisko
Date of birth: data urodzenia
Email: adres email
Confirm email: potwierdź adres email

Kliknij CONTINUE – Dalej

Porównanie cen ubezpieczenia domu w UK

3. Wpisz:

Title: tytuł

 • Mr – Pan
 • Mrs – Pani
 • Ms – Pani
 • Miss – Panna
 • Dr (male) – Dr mężczyzna
 • Dr (female) – Dr kobieta

Marital status: stan cywilny

 • Single – wolny/a
 • Married – żonaty/a
 • Common law – konkubinat
 • Civil partnered – związek cywilny
 • Divorced – rozwiedziony/a
 • Separated – separacja
 • Widowed – wdowiec/wdowa

UK resident from: mieszkaniec UK od

 • Birth – urodzenia
 • Wpisz datę – MM/RRRR

Full-time employment status – status zawodowy

 • Employed – zatrudniony
 • Self-employed – samozatrudniony
 • Retired – rencista
 • Full-time education – edukacja w pełnym wymiarze godzin
 • House wife (husband) – osoba pozostająca w domu
 • Independent means – niezależna finansowo
 • Not employed due to disability – brak zatrudnienia z powodu niepełnosprawności
 • Not in full time employment – zatrudnienie w niepełnym wymiarze godzin
 • Unemployed – bezrobotny

Part time employment – zatrudnienie niepełne (mniej niż 16 godzin na tydzień)

 • Yes – tak
 • No – nie

Main telephone number – numer telefonu

Additional telephone number – dodatkowy numer telefonu – opcjonalnie

Porównanie cen ubezpieczenia domu w UK

 

Occupation details – dane dotyczące zatrudnienia

 • Occupation search – wpisz pierwsze litery zatrudnienia i znajdź pasujący zawód.
 • Zrób podobnie z Type of business search – rodzaj firmy

Wykonywana praca może mieć wpływ na wysokość ubezpieczenia, dlatego ważne jest, aby wyszukać odpowiedni zawód z podanej listy. Jeśli masz problem z wyszukaniem nazwy wykonywanej pracy, znajdź pracę najbardziej zbliżoną do twojej.

Porównanie cen ubezpieczenia domu w UK

 

4. Dane nieruchomości do ubezpieczenia

Postcode – kod pocztowy

Find address – znajdź adres (kliknij)

Select address – wybierz adres

Type of property – rodzaj nieruchomości

 • House (detached) – dom wolnostojący
 • House (semi detached) – bliźniak
 • House (link-detached) – dom wolnostojący połączony z innym budynkiem np. garażem
 • House (terraced) – dom szeregowy
 • House (end terraced) – dom szeregowy na końcu
 • Bungalow (detached) – wolnostojący dom parterowy
 • Bungalow (semi detached) –  dom parterowy bliźniak
 • Bungalow (terraced) – dom szeregowy parterowy
 • Town House (detached) – kamienica wolnostojąca
 • Town House (semi detached) – kamienica bliźniak
 • Town House (terraced) – kamienica szeregowa
 • Flat (basement) – mieszkanie piwnica
 • Flat (ground floor) – mieszkanie parter
 • Flat (1st floor) – mieszkanie 1 piętro
 • Flat (2nd floor and above) – mieszkanie 2 piętro i wyżej
 • Bedsit – mieszkanie jednopokojowe
 • Maisonette – domek
 • Farm house – domek wiejski
 • Dorma bungalow – dom z zamieszkanym poddaszem
 • Chalet bungalow (detached) – domek wolnostojący z zamieszkanym 1 piętrem i wyżej
 • Chalet bungalow (semi detached) – domek bliżniak z zamieszkanym 1 piętrem i wyżej
 • Halls of residence – dom akademicki

Number of rooms – liczba pokoi i sypialni bez kuchni, łazienek, toalet i holi

Number of bedrooms – liczba sypialni (łacznie z pokojami do pracy)

Number of bathrooms and toilet rooms – liczba wszystkich łazienek i toalet

Is the postal address the same – czy adres korespondencyjny jest ten sam?

 • Yes – tak
 • No – nie

Cover required – poszukiwane ubezpieczenie

 • Buildings – budynku
 • Contents – zawartości budynku
 • Buildings and contents – budynku i zawartości budynku

Approx year property built – rok wybudowania budynku.

Możesz podać datę w przybliżeniu jeśli nie znasz dokładnej daty. Informacja ta powinna się znajdować w tzw. mortgage valuation lub home buyers report.

Does the proposer own this property – czy jesteś właścicielem nieruchomości?

 • Yes – mortgaged – Tak – hipoteka
 • Yes – owned outright – Tak -własność bezpośrednia
 • No – privately rented, furnished – Nie – wynajem prywatny, umeblowany
 • No – privately rented, unfurnished – Nie – wynajem prywatny, nieumeblowany
 • No – rented from council, furnished – Nie – dom socjalny, umeblowany
 • No – rented from council, unfurnished – Nie – dom socjalny, nieumeblowany
 • No – Housing Association – Nie –  dom socjalny ze stowarzyszenia

Jeśli nie jesteś właścicielem nieruchomości, możesz ubezpieczyć jedynie zwartość domu (contents).

Is the property the main residence – czy nieruchomość jest twoim głównym miejscem zamieszkania?

 • Yes – tak
 • No – holiday home – nie – dom letniskowy
 • No – weekend home – nie – dom weekendowy
 • No – weekday home – nie – dom na 5 dni w tygodniu
 • No – propert let – nie – dom oddany do wynajmu

Kliknij CONTINUE – Dalej

Porównanie cen ubezpieczenia domu w UK

 

5. Mieszkańcy nieruchomości

Property occupied by – nieruchomość zamieszkana przez:

 • Policyholder as sole occupier – tylko właściciel polisy
 • Policyholder and immediate family – właściciel polisy i najbliższa rodzina
 • Policyholder and immediate family, and/or partner’s family – właściciel polisy i najbliższa rodzina oraz rodzina partnera
 • Policyholder and lodgers – właściciel polisy i inni lokatorzy

No of adults – liczba mieszkańców dorosłych

No of children – liczba dzieci

Joint applicant required – wymagana wspólna aplikacja?

 • Yes – tak
 • No – nie

First time buyer – pierwszy zakupiony  dom:

 • Yes – tak
 • No – nie

Do any occupants smoke – czy ktokolwiek z domowników pali papierosy?

 • Yes – tak
 • No – nie

Property unoccupied for more than 30 days in total per year – czy okres niezamieszkania nieruchomości przekracza 30 dni w roku?

 • Yes – tak
 • No – nie

Porównanie cen ubezpieczenia domu w UK

6. Property details – Dane o nieruchomości

Wall construction – konstrukcja ścian:

 • Brick – cegła
 • Stone – kamień
 • Concrete – beton
 • Timber frame with brick walls – cegły z drewnianym szkieletem
 • Timber frame with plaster panels – drewniany szkielet z płytami gipsowymi
 • Timber – drewno
 • Prefabricated – non-combustible – prefabrykowane – niepalne
 • Prefabricated – combustible – prefabrykowane – palne
 • Flint – krzemień
 • Glass – szkło
 • Corrugated iron – blacha falista
 • Asbestos – azbest

Roof construction – konstrukcja dachu:

 • Tile – dachówka
 • Slate – łupek
 • Concrete – beton
 • Asphalt – asfalt
 • Felt on timber – filc drewna
 • Asbestos – azbest
 • Corrugated iron – blacha falista
 • Thatch – strzecha
 • Timber – drewno
 • Shingle – gont
 • Glass – szkło

Listed building – czy budynek jest wpisany do rejestru budynków zabytkowych?

 • Not listed – nie wpisany
 • Grade 2 listed building – wpisany stopień 2
 • Grade 1 listed building – wpisany stopień 1
 • Preservation order – nakaz ochrony

Business use – czy budynek jest używany do biznesu?

 • No business or professional use – nie
 • Regular business visitors to property – Regularne użycie budynku do biznesu
 • Clerical business use only – firma tylko biurowa
 • Other business use – inne użycie biznesowe

Regularne użycie budynku do biznesu oznacza przybycie do budynku więcej niż 1 klienta na miesiąc.

Any of the roof flat – czy jakakolwiek część dachu jest płaska?

 • No – nie
 • About 10% of the roof – około 10% dachu
 • About 20% of the roof – około 20% dachu
 • About 30% of the roof – około 30% dachu
 • About 40% of the roof – około 40% dachu
 • 50% or more flat – 50% lub więcej

Ever been flooded from an outside source – czy budynek był zalany ze źródła zewnetrznego?

 • Yes – tak
 • No – nie

Zalanie budynku ze źródła zewnętrznego oznacza rzekę lub inne ujęcie wodne. Nie bierzemy pod uwagę pękniętych rur czy przeciekających pojemników wodnych.

Distance from water – odległość od wody:

 • More than 400 meters – więcej niż 400 metrów
 • 150 to 400 meters – od 150 do 400 metrów
 • Less than 150 meters – mniej niż 150 metrów

Termin woda oznacza rzeki, strumyki, potoki, kanały jeziora, morze. Strona internetowa Environment Agency może ci pomóc przy odpowiedzi na to pytanie.

Purchase day (approx) – data zakupu domu (w przybliżeniu):

 • wpisz datę lub
 • Not bought yet – jeszcze nie kupiony – zaznacz kwadracik

For sale – na sprzedaż:

 • Yes – tak
 • No – nie

Any building work in progress – jakiekolwiek rozpoczęte prace budowlane:

 • Yes – tak
 • No – nie

Chodzi o typową pracę strukturalną np. burzenie ścian, rozbudowa. Nie dotyczy zmian dekoracyjnych.

Central heating installed – zainstalowane ogrzewanie centralne:

 • Yes – tak
 • No – nie

Good state of repair – dobry stan budynku:

 • Yes – tak
 • No – nie

Extended – rozbudowany:

 • Yes – tak
 • No – nie

Ever been affected by subsidence, landslip, heave or tree damage– Czy kiedykolwiek budynek był zagrożony osiadaniem, osuwiskiem, podniesieniem lub uszkodzeniem drzewa:

 • Yes – tak
 • No – nie

Zgodnie z twoją wiedzą, dotyczy również terenu sąsiadów.

Garage or outbuildings – garaż lub budynki gospodarcze:

 • Yes – tak
 • No – nie

Porównanie cen ubezpieczenia domu w UK

Claims – odszkodowania:

 • Yes – tak
 • No – nie

Jakiekolwiek wypadki lub straty, kiedy starałeś się o odszkodowanie lub nie, niezależnie od winy, w ciągu ostatnich 5 lat.

Teraz kliknij CONTINUE – Dalej.

Porównanie cen ubezpieczenia domu w UK

 

7. Buildings cover – polisa na budynek

Estimated market value (£) – szacowana wartość rynkowa: wpisz

Wartość rynkowa oznacza kwotę, za którą jesteś w stanie sprzedać dom lub kwotę wyceny twojego domu.

Property rebuild cost (£) – kwota potrzebna do odbudowy domu: wpisz

Kwota ta nie jest wartością rynkową budynku. Pod pytaniem otrzymasz szacunkowy koszt odbudowy budynku. Pamiętaj, że kwota ta może być nieco wyższa lub niższa.

Buildings voluntary excess – dobrowlona kwota, która jesteśmy w stanie zapłacić w razie strat: wybierz

Przykład: jeśli dobrowolna kwota wynosi £100, ale straty są wycenione na wartość £400, wtedy ubezpieczyciel wypłaca £300. Im wyższą kwotę ustalisz, tym niższa będzie cena ubezpieczenia.

Accidental damage cover required – wymagana polisa w razie przypadkowych szkód:

 • Yes – tak
 • No – nie

Dotyczy przypadkowych uszkodzeń takich jak: przebicie sufitu nogą, rozlanie farby na zewnętrznej powłoce domu, zniszczenie kabli lub rur podczas wbijania gwoździ.

Porównanie cen ubezpieczenia domu w UK

Property security details – dane o zabezpieczeniu budynku

Main entrance – wejście główne:

 • wybierz rodzaj zamka lub
 • Click here for pictures – kliknij, żeby zobaczyć zdjęcia zamków, wybierz właściwy i kliknij SELECT

Porównanie cen ubezpieczenia domu w UK

Other exits – inne wyjścia:

 • wybierz rodzaj zamka lub
 • Click here for pictures – kliknij, żeby zobaczyć zdjęcia zamków, wybierz właściwy i kliknij SELECT

Patio / French doors – patio i drzwi francuskie:

 • wybierz rodzaj zamka lub
 • Click here for pictures – kliknij, żeby zobaczyć zdjęcia zamków, wybierz właściwy i kliknij SELECT

Accesible windows – dostępne okna:

 • Yes, with key operated locks – tak, zamykane na klucz
 • Yes, without key operated locks – tak, nie zamykane na klucz
 • No – nie

Termin “dostępne okna” oznacza łatwo dostępne okna na parterze lub w piwnicy, które się otwierają.

Property generally left unoccupied – budynek niezamieszkany:

 • Unoccupied during the day – niezamieszkany w ciągu dnia
 • Occupied day and night – zamieszkany dzień i noc
 • Unoccupied during the night – niezamieszkany w nocy

Active neighbour watch – aktywna akcja obserwacji przez sąsiadów:

 • Yes – tak
 • No – nie

Working smoke detectors fitted – zainstalowane alarmy przeciwpożarowe:

 • Yes – tak
 • No – nie

Burglar alarm type – rodzaj alarmu przeciwwłamaniowego:

 • No alarm – brak alarmu
 • NUD audible only alarm – dźwiękowy alarm NUD
 • NUD monitored alarm – monitoring NUD
 • Nacoss audible only alarm – dźwiękowy alarm Nacoss
 • Nacoss monitored alarm – monitoring Nacoss
 • SSAIB alarm fitter – alarm SSAIB
 • Other alarm – inny alarm

Kliknij CONTINUE – Dalej

Porównanie cen ubezpieczenia domu w UK

8. Contents cover – polisa na zawartość domu

Total contents value (£) – całościowa wartość przedmiotów w domu: wpisz

Weź pod uwagę zakup wszystkich nowych przedmiotów, mebli, rzeczy osobistych np. dywany, zasłony, ubrania, sprzęt itp.

Any individual items to be covered valued £1000 or more – czy posiadasz jakiekowiek pojedyńcze przedmioty warte więcej niż £1000?

 • Yes – tak
 • No – nie

Contents voluntary excess – dobrowolna kwota dodatkowa: wybierz kwotę

Przykład: jeśli dobrowolna kwota wynosi £100, ale straty są wycenione na wartość £400, wtedy ubezpieczyciel wypłaca £300. Im wyższą kwotę ustalisz, tym niższa będzie cena ubezpieczenia.

Accidental damage cover required – wymagana polisa na przypadkowe zniszczenia np. wylanie farby na dywan:

 • Yes – tak
 • No – nie

Porównanie cen ubezpieczenia domu w UK

9. Cover away from the home – ubezpieczenie na przedmioty poza domem

Total amount required for personal possessions and valuables away from home under £1000 – całościowa potrzebna kwota na przedmioty poza domem o wartości poniżej £1000:

 • Not required – nie wymagana lub
 • wybierz kwotę

Dotyczy to przedmiotów, które możesz wziąć ze sobą z domu np. biżuteria, sprzęt czy torebka. Niektórzy ubezpieczyciele nazywają tą polisę all-risks cover. Pamiętaj, że jeśli wybierzesz opcję, że nie potrzebujesz tej polisy, przedmioty nie będą ubezpieczone poza domem.

Cover required for bicycles away from the home – polisa na rower poza domem:

 • Yes – tak
 • No – nie

Cover required for laptops away from the home – polisa na laptop poza domem:

 • Yes – tak
 • No – nie

Porównanie cen ubezpieczenia domu w UK

Contents summary – podsumowanie wartości przedmiotów. KliknijCONTINUE – Dalej

10. Cover detail – dane polisy

Cover start date – data rozpoczęcia ubezpieczenia: wybierz

Data, kiedy chciałbyś rozpocząć ubezpieczenie. Możesz wybrać jedynie 30 dni w przód.

Renewal price (£) – kwota odnowienia ubezpieczenia: wpisz

Dotyczy osób, które wcześniej ubezpieczały dom i teraz chcą odnowić ubezpieczenie z tym samym ubezpieczycielem. Kwota ta powinna być podana przez ubezpieczyciela.

No of consecutive claim-free years held buildings insurance – liczba ciągłych lat ubezpieczenia budynku bez odszkodowania:

 • No previous insurance – brak wcześniejszego ubezpieczenia
 • No claim free years – brak lat bez odszkodowania
 • wybierz liczbę lat

No of consecutive claim-free years held contents insurance – liczba ciągłych lat ubezpieczenia zawartości domu bez odszkodowania:

 • No previous insurance – brak wcześniejszego ubezpieczenia
 • No claim free years – brak lat bez odszkodowania
 • wybierz liczbę lat

How would you like to pay for your policy – jak często chcesz płacić za ubezpieczenie?

 • Monthly – miesięcznie
 • In full – w całości

Has anyone at the property ever had insurance declined, refused/cancelled or special terms imposed – czy ktokolwiek z mieszkańców miał odmówione, przerwane ubezpieczenie lub czy było użyte nazdwyczajne postępowanie ubezpieczyciela?

 • Yes – tak
 • No – nie

Does anyone at the property have any criminal convictions (inc pending) – czy ktokolwiek z mieszkańców został skazany za działalność kryminalną (łącznie w zawieszeniu):

 • Yes – tak
 • No – nie

Has anyone at the property ever been declared bankrupt – czy ktokolwiek z mieszkańców jest bankrutem?

 • Yes – tak
 • No – nie

Where did you hear about us – skąd się o nas dowiedziałeś: wybierz źródło.

Porównanie cen ubezpieczenia domu w UK

 

11. Security details – dane dostępowe

Podanie hasła dostępowego umożliwi ci powrót do porównanych cen ubezpieczenia. Hasło musi zawierać od 6 do 50 znaków. Nie możesz użyć: <>:;

Create password – stwórz hasło

Retype password – wpisz ponownie hasło

Password clue – wskazówka do hasła

Mother’s maiden name – nazwisko panieńskie matki

Porównanie cen ubezpieczenia domu w UK

 

12. Helping you to complete your purchase – pomoc przy kupnie ubezpieczenia

Jeśli chcesz otrzymać informację o porównaniu cen ubezpieczenia twojego domu poprzez emaila, SMS lub telefonicznie, zaznacz:

Yes – tak

Porównanie cen ubezpieczenia domu w UK

 

13. Terms and conditions – Regulamin

Potwierdź, że zgadzasz się z regulaminem porównywarki – zaznacz kwadracik

Kliknij GET MY QUOTES, aby otrzymać porównanie cen ubezpieczenia.

Porównanie cen ubezpieczenia domu w UK

Po otrzymaniu tabelki z porównaniem cen, możesz otrzymać więcej informacji klikając w MORE INFO. Jeśli jesteś zdecydowany na ubezpieczenie, kliknij wPROCEED.

Porównanie cen ubezpieczenia domu w UK

 

Możesz również wybrać cztery oferty do porównania.

Porównanie cen ubezpieczenia domu w UK

 

W porównaniu ofert znajdziesz zestawienie do czterech propozycji. Jeśli zdecydujesz się na jedną z nich, kliknij BUY.

Porównanie cen ubezpieczenia domu w UK