Badania pokazały, że aż trzy czwarte Brytyjczyków nie rozumie podstawowych pojęć związanych z finansami i bankowością. Imigranci mają jeszcze większe problemy z poruszaniem się w tym świecie — wynikają one z różnic kulturowych. 

bankomaty w Anglii

Przedstawiamy najważniejsze pojęcia i terminy związane z finansami, tłumacząc je w uproszczony sposób. Ich znajomość nie zrobi z nikogo specjalisty w zakresie ekonomii, ale z pewnością ułatwi codzienne zmagania z finansami.

ISA — to skrót od Individual Savings Account, który oznacza osobisty rachunek oszczędnościowy. Konta typu ISA wprowadzono w Wielkiej Brytanii 18 lat temu. Od tamtego momentu stały się jedną z najpopularniejszych form oszczędzania pieniędzy przez Brytyjczyków. Prawdopodobnie dlatego, że odsetki pochodzące z oszczędności zebranych na rachunku ISA nie podlegają oprocentowaniu.

Istnieje wiele rodzajów rachunków oszczędnościowych typu ISA. Na najpopularniejszym, Cash ISA, można odłożyć maksymalnie 15 240 funtów w ciągu całego roku. Kwota ta wzrasta do poziomu 20 000 funtów od początku kwietnia 2017.

Jednym z rodzajów rachunku oszczędnościowego ISA jest Help to Buy ISA. To rachunek przeznaczony dla osób zbierających pieniędzy na wpłatę własną, konieczną przy zaciąganiu kredytu hipotecznego. Zaletą Help to Buy ISA jest bonus finansowy od państwa, o ile pieniądze uskładane na rachunku zostaną wydane zgodnie z założeniem.

APR — skrót od Annual Percentage Rate, czyli oprocentowanie w skali roku. Dotyczy osób pożyczających pieniądze od banku. Zwykle pojawia się w kontekście kart kredytowych.

AER — Annual Equivalent Rate to natomiast odsetki (również naliczane w skali roku), które uzyskasz, gdy oszczędzasz pieniądze. Innymi słowy, AER pokazuje, ile zarobisz, jeśli odłożysz pieniądze na koncie oszczędnościowym na rok i nie będziesz z nich korzystać.

Base Rate — to pojęcie często pojawia się w materiałach informacyjnych w prasie czy w internecie, które dotyczą finansów. W praktyce jednak nie ma bezpośredniego przełożenia na nasze finanse. Base Rate to po prostu odsetki, jakie ustala Bank of England dla banków komercyjnych, którym bank ten pożycza pieniądze. Wzrost Base Rate może oznaczać, że produkty finansowe oferowane przez banki komercyjne podrożeją, ale nie jest to jednoznaczne.

Balance transfer — transfer środków polega w praktyce na spłaceniu długu posiadanego na jednej karcie kredytowej przy pomocy innej karty, z mniejszym lub wręcz zerowym oprocentowaniem. Pamiętaj, że transfer gotówki nie spowoduje, że twój dług zniknie. Posiadanie go stanie się jednak tańsze, bo nie będziesz musiał płacić aż tak wysokich odsetek.

Debt concolidation — konsolidacja długów polega na połączeniu kilku długów, zaciągniętych u wielu pożyczkodawców, w jedną ratę. To bardzo dobre rozwiązanie dla osób, które mają wiele kredytów i chcą w łatwiejszy sposób zarządzać swoimi finansami.

Fixed rate — to rodzaj oprocentowania, które jest niezmienne w danym okresie. Wysokość oprocentowania określa umowa, którą podpisujesz na początku korzystania z danego produktu finansowego, a zatem na przykład przy zaciąganiu kredytu lub otwieraniu lokaty w banku.

Tax code — każdy podatnik otrzymuje w Wielkiej Brytanii kod podatkowy. Znajdziesz go na dokumencie payslip, PAYE Coding Notice oraz P45. Sprawdź swój kod, bo ta kombinacja znaków jest niezwykle ważna — jeśli wystąpił błąd, HMRC może naliczyć większy podatek niż w istocie powinieneś płacić!