Bieżący rok podatkowy kończy się w Wielkiej Brytanii już za kilka dni — a dokładnie 5 kwietnia 2016. Nadchodzą zmiany, które wejdą w życie już niedługo. Sprawdź, o czym powinieneś pamiętać, by zyskać na nich jak najwięcej pieniędzy!

16825349671_e9658006be_k

Child Benefit

O zasiłku na dzieci powinni czym prędzej pomyśleć rodzice, którzy zarabiają niewiele ponad 50 000 funtów rocznie. Jakiś czas temu wiele rodzin straciło prawo do otrzymywania zasiłku child benefit. Dlaczego? Rząd postanowił, że wsparcie należeć się będzie tylko tym rodzinom, w których oboje rodzice osiągają dochody poniżej 50 tys. funtów. Kwota ta obejmuje nie tylko pensję otrzymywaną za wykonywaną pracę, ale wszystkie dochody objęte podatkiem, osiągane w danym roku (a zatem: zasiłki, renty, odsetki od kapitału znajdującego się na koncie oszczędnościowym lub na lokacie, itp.).

Z należnej kwoty zasiłku odejmowany jest 1% za każde 100 funtów powyżej kwoty 50 tys. dochodów rodzica. Oznacza to zatem, że jeśli twoje dochody w danym roku wyniosły 60 tys., to nie otrzymasz zasiłku. Jeśli jednak było to 53 lub 54 tys. funtów, możesz nadal otrzymać child benefit. W jaki sposób? Postaraj się zmniejszyć kwotę osiągniętego dochodu, wpłacając więcej na swój rachunek emerytalny w miejscu pracy.

Praktyczna wskazówka: Komu należy się zasiłek na dziecko?

Do otrzymywania child benefit uprawnieni są rodzice, których dziecko nie ukończyło 16. roku życia lub jest w wieku od 16 do 20 lat i kontynuuje edukację. Kwalifikują się także rodzice dzieci, które nie ukończyły 18. roku życia, lecz nie kontynuują edukacji. W takim przypadku dziecko musi jednak  zarejestrować się w instytucji takiej jak biuro karier (i inne) w celu kontynuowania nauki (w formie szkolenia) lub podjęcia pracy zarobkowej.

Pamiętaj, że jeśli oboje rodziców złoży wniosek o przyznanie zasiłku na jedno dziecko, child benefit zostanie przyznany tylko raz. Dlatego rodzice powinni uzgodnić między sobą, które z nich będzie otrzymywać pieniądze. Przeważnie urząd Child Benefit Office wypłaca zasiłek osobie, z którą mieszka dziecko. Uwaga: jeśli dojdzie do sytuacji, w której dwie osoby złożą wniosek na jedno dziecko, urząd wyśle do nich zawiadomienie, że doszło do takiej sytuacji. W dokumencie tym nie znajdą się jednak informacje dotyczące tego, kto złożył drugi wniosek.

Jeśli dwoje opiekunów nie może zgodzić się co do tego, kto powinien otrzymywać pieniądze, ostateczną decyzję podejmą urzędnicy zatrudnieni w Child Benefit Office. Jeśli nie zgodzisz się z decyzją, możesz poprosić o jej uzasadnienie.

ISA Allowance

W UK istnieją dwa rodzaje rachunków oszczędnościowych ISA — walutowe oraz takie, które pozwalają inwestować w papiery wartościowe. W minionym roku podatkowym limit oszczędzania na rachunkach ISA wynosił £15 240. Oznacza to, że tyle pieniędzy można było odłożyć w postaci gotówki lub papierów wartościowych (lub: jednego i drugiego w przypadku brytyjskich rezydentów w wieku powyżej 18 lat) — i to bez płacenia podatku.

Warto skorzystać z tej możliwości w ostatnich dniach przez rozpoczęciem nowego roku podatkowego — limity z poszczególnych lat podatkowych nie sumują się!

Zasiłki pracownicze

Postaraj się pomyśleć o tym, ile możesz zyskać, do maksimum wykorzystując zasiłki pracownicze (employee benefits). Wielu pracodawców oferuje swoim pracownikom różne formy wsparcia finansowego — na przykład w ramach programu Cycle to Work, pozwalającego otrzymać dopłatę do rowera. Pamiętaj, że z reguły ostatnimi dniami na wpisanie się do jednego z podobnych programów jest 31 marca lub 1 kwietnia!