Wielu mieszkańców Wielkiej Brytanii, którzy posiadają konta bankowe, z pewnością otrzymało bądź słyszało o kontach oszczędnościowych ISA. Poniżej wyjaśniamy czym jest konto ISA oraz jakie jest jego pochodzenie.

Konto oszczędnościowe w UK

ISA czyli Individual Savings Account jest produktem finansowym skierowanym do mieskańców Wielkiej Brytanii. Został on stworzony w celach inwestycyjnych i oszczędnościowych, a jego zaletą jest kwota wolna od opodatkowania.
Wpłacone pieniądze nie podlegają podatkowi dochodowemu ani na okres przebywania na koncie ani podczas wypłaty. Pieniądze oraz szeroki rodzaj inwestycji, mogą być przechowywane na koncie i nie ma żadnych ograniczeń co do terminu i ilości potencjalnej wypłaty. Zebrane fundusze nie mogą być jednak użyte w celu zabezpieczenia jakiejkolwiek pożyczki. ISA nie jest produktem emerytalnym, jednak może być z powodzeniem uznawana za dodatkową część przyszłej emerytury.

ISA została wprowadzona w 1999 roku i zastąpiła dwa wsześniejsze plany oszczędnościowe. Głównym zamierzeniem pomysłodawców ISA było zainteresowanie większej ilości potencjalnych klientów, niż mogły tego dokonać poprzednie plany oszczędnościowe. Oferta ISA jest skierowana do mieszkańców Wielkiej Brytanii w wieku od 16 lat. Klienci, którzy należą do przedziału wiekowego 16 – 18 lat, mogą zdeponować jedynie pieniądze na konto ISA.

ISA jest podzielona na dwa typy kont: gotówkowe oraz akcyjne i udziałowe, o czym z pewnością napiszemy na naszym portalu.