Wielu z nas zastanawia się jak długie i częste powinny być przerwy w ciągu pracy  – czytamy na www.hull.pl.

Przerwy w pracy w UK

Zgodnie z Rozporządzeniem w sprawie czasu pracy (Working Time Regulations 1998 ) pracownikom przysługują następujące okresy odpoczynku: Jeżeli dobowy wymiar czasu pracy pracownika wynosi co najmniej 6 godzin pracownik ma prawo do przerwy w pracy trwającej nieprzerwanie 20 minut, wliczanej do czasu pracy. Przerwy w pracy nie można wykorzystywać na początku ani na końcu dnia pracy.

Odpoczynek dobowy.

Na mocy przepisu pracownikowi przysługuje w każdej dobie prawo do co najmniej 11 godzin nieprzerwanego odpoczynku. Przepis ten nie dotyczy okoliczności wyjątkowych, na przykład jeżeli istnieje konieczność zapewnienia ciągłości usług lub produkcji lub w przypadku przewidywanego wzrostu produkcji lub wzmożonego popytu na usługi.

W przypadku zmiany pory wykonywania pracy w związku z przejściem na inną zmianę wykorzystanie pełnego przysługującego odpoczynku dobowego pomiędzy zmianami może być niemożliwe. W takich wypadkach prawo do odpoczynku dobowego i tygodniowego nie ma zastosowania.

Odpoczynek tygodniowy

Pracownikowi przysługuje w każdym tygodniu prawo do jednego dnia odpoczynku;  dopuszczalne jest jednorazowe wykorzystanie dwóch dni w jednym okresie dwutygodniowym.

Młodociani pracownicy

Pracownicy młodociani, których wymiar czasu pracy wynosi ponad 4,5 godziny, mają prawo do przerwy w pracy trwającej 30 minut. Pracownicy młodociani mają także prawo w każdej dobie do 12 godzin nieprzerwanego odpoczynku.

Uprawnienia te podlegają zmianom wyłącznie w sytuacjach wyjątkowych. Młodocianym pracownikom przysługują w każdym tygodniu dwa dni odpoczynku, ale niedopuszczalne jest jednorazowe wykorzystanie dwóch dni w jednym okresie dwutygodniowym.

Więcej informacji na ten temat znaleźć można w bezpłatnym informatorze opublikowanym przez brytyjskie Ministerstwo Handlu i Przemysłu (DTI – Department of Trade and Industry). Więcej informacji na temat okresów odpoczynku udziela ACAS.

Informacja została powielona ze strony: www.hse.gov.uk,
Źródła:  DTI: A Guide to Working Time Regulations, URN 03/1068